Košík

 1. Ílovomineralogická charakteristika a vlastnosti pôd v prostredí maximálnej imisnej záťaže závodu na výrobu hliníka
  Mihálik Anton TUZFECHT - Katedra chémie
  Bublinec Eduard TUZLFPP - Katedra prírodného prostredia
  Lesn.Čas.-For.J. Roč. 41, č. 1 (1995), s. 39-49
  xcla - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  kniha

  kniha