Košík

 1. Príspevok k hodnoteniu kvality netuhých vozoviek lesných ciest so živičným krytom na území ŠLP TU Zvolen
  Zelinka Ladislav TUZLFLSM - Katedra lesníckych stavieb a meliorácií
  Lesn. Čas.-For.J. Roč. 40, č. 6 (1994), s. 421-430
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha