Košík

 1. Funkcia a účinky podkôrnikovitých v stredoeurópskych národných parkoch
  Stolina Miroslav TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Les-drevo-životné prostredie`97 : Sekcia č. 1: Ekológia lesa a jeho integrovaná ochrana = Working Group Nř1: Forest Ecology and Integrated Forest Protection Krížová, E. - Kodrík, J. [eds.]. (1997), s. 203-208
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha