Košík

 1. Kalamitné premnoženie obaľovača smrekového na cudzokrajných stromoch
  Hrubík Pavel
  Biodiverzita z aspektu ochrany lesa a poľovníctva : Medzinárodná konferencia: Zborník referátov z konferencie Hlaváč P. [eds.]. ([1997] 1996), s. 35-37
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha