Košík

  Odznačiť vybrané:   0
 1. Poznatky a skúsenosti z kalamít spôsobených mechanicky pôsobiacimi abiotickými činiteľmi
  Kodrík Jozef TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Les - drevo - životné prostredie '97 : Sekcia č.l: Ekológia lesa a jeho integrovaná ochrana = Working Group No 1: Forest Ecology and Integrated Forest Protection / Križová, E. - Kodrík, J.[zost.]. (l997), s. 277-280
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha