Výsledky vyhľadávania

 1. Ústav vědeckotechnických informací pro zemědělství
  Praha
  akronym : ÚVTIZ
  skoršie záhlavie : Ústav vědeckotechnických informací MZLVH
  novšie záhlavie : Ústav zemědělské ekonomiky a informací
  novšie záhlavie : Ústav zemědělských a potravinářských informací
  210p - vydavateľ
  (42) Katalóg - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (1) Autority - vydavateľ
  (1) Autority - dodávateľ
  (13) Katalóg - časopisy
  (14) Katalóg - KNIHY
  (1) Katalóg - xsxx
  (6) Katalóg - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  korporácia

  korporácia

 2. Ústav zemědělské ekonomiky a informací
  Praha
  akronym : ÚZEI
  Institute of Agricultural Economics and Information
  skoršie záhlavie : Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky
  skoršie záhlavie : Ústav zemědělských a potravinářských informací
  210v - dodávateľ
  (51) Katalóg - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (2) Autority - vydavateľ
  (1) Autority - dodávateľ
  (2) Katalóg - KNIHY
  (4) Katalóg - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  korporácia

  korporácia

 3. Ústav zemědělských a potravinářských informací
  Praha
  akronym : ÚZPI
  Institute of Agricultural and Food Information
  novšie záhlavie : Ústav zemědělské ekonomiky a informací
  skoršie záhlavie : Ústav vědeckotechnických informací pro zemědělství
  210v - dodávateľ
  (101) Katalóg - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (1) Autority - vydavateľ
  (1) Autority - dodávateľ
  (82) Katalóg - KNIHY
  (1) Katalóg - xsxx
  (15) Katalóg - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  korporácia

  korporácia