Výsledky vyhľadávania

 1. Nové trendy akustického spektra elektronický zdroj : vedecký recenzovaný zborník. peer-reviewed proceedings
  Čulík Martin (Vedecký redaktor)
  Danihelová Anna (Vedecký redaktor) TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2017. - 1 elektronický optický disk, 12 cm
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (8) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. Akustické charakteristiky panelov z lepeného dreva elektronický zdroj
  Gergeľ Tomáš TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Danihelová Anna (Školiteľ (konzultant)) TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=7521CD21230D5DBDE17AFC90A9CE&seo=
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 3. Vetracie systémy stavieb a ich protipožiarna bezpečnosť elektronický zdroj
  Kalman Marian
  Danihelová Anna (Iní) TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=7521CD21230D5DBDE17AFE90A9CE
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. Požiarno-technické zariadenia vo vybranej prevádzke v meste Lučenec elektronický zdroj
  Kulich Ján
  Danihelová Anna (Iní) TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=7F4700268CB7D7D1FE52AEA53547
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 5. Komplexné zabezpečenie výrobnej stavby v rámci ochrany pred požiarmi elektronický zdroj
  Mati Vladislav
  Danihelová Anna (Iní) TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioFormChild13&sid=EE347D3FB9176FA23A6B627BB7F1
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 6. Ochrana pred požiarmi
  Mračková Eva TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Chromek Ivan TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Tereňová Ľudmila TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Marková Iveta
  Krakovský Alexander (Recenzent) TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Danihelová Anna (Recenzent) TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2017. - 365 s. : obr., tab., 30 cm
  xkni - KNIHY
  6, z toho voľných 0, prezenčne 1

 7. Požiarno-bezpečnostné riešenie vybranej stavby elektronický zdroj
  Sčensný Patrik
  Danihelová Anna (Iní) TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioFormChild17&sid=691191F73B2EFEEBEFABAB823DCA
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 8. Služobné a pracovné úrazy v HaZZ MV SR elektronický zdroj
  Betin Andrej
  Danihelová Anna (Iní) TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=24518&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 9. Prestup tepla cez vybrané stavebné materiály elektronický zdroj
  Bránik Jozef
  Danihelová Anna (Iní) TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=24449&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 10. Analýza výrobného procesu vo vybranom podniku z pohľadu protipožiarnej bezpečnosti elektronický zdroj
  Csabalová Simona
  Danihelová Anna (Iní) TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=22910&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor