Výsledky vyhľadávania

 1. Kontroling v praxi podnikov v kontexte psychologických aspektov vnímania jeho prínosov a bariér internými záujmovými skupinami : vedecká monografia
  Sedliačiková Mariana TUZDFPH - Katedra podnikového hospodárstva
  Jelačić Denis (Recenzent)
  Musa Hussam (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2018. - 117 s. : 20 obr., 22 tab., 20 graf., príl. za textom, 25 cm
  xkni - KNIHY
  3, z toho voľných 1, prezenčne 1

 2. Motivace zaměstnanců z hlediska vybraných atributů v prostředí českých a slovenských dopravních a logistických podniků : vědecká monografie
  Ližbetinová Lenka
  Hitka Miloš TUZDFPH - Katedra podnikového hospodárstva
  Kampf Rudolf
  Jelačić Denis (Recenzent)
  Weberová Dagmar (Recenzent)
  Lorincová Silvia (Recenzent)
  České Budějovice : Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích , 2017. - 167 s. : 45 graf., 3 obr., 69 tab., 1 príl. za textom, 25 cm
  xkni - KNIHY
  2, z toho voľných 1, prezenčne 1

 3. Finančný kontroling v malých a stredných podnikoch - teória a prax : vedecká monografia
  Sedliačiková Mariana TUZDFPH - Katedra podnikového hospodárstva
  Hajdúchová Iveta (Recenzent) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Jelačić Denis (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2015. - 115 s. : 22 obr., 40 graf., 21 tab., 25 cm
  xkni - KNIHY
  3, z toho voľných 1, prezenčne 1

 4. Budovanie a certifikácia systémov manažérstva kvality v teórii a praxi : vedecká monografia
  Gejdoš Pavol TUZDFPH - Katedra podnikového hospodárstva
  Potkány Marek (Recenzent) TUZDFPH - Katedra podnikového hospodárstva
  Jelačić Denis (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2014. - 69 s. : obr., tab., príl., 25 cm
  xkni - KNIHY
  3, z toho voľných 1, prezenčne 1

 5. Rozvoj ľudských zdrojov II : vysokoškolská učebnica
  Hitka Miloš TUZDFPH - Katedra podnikového hospodárstva
  Jelačić Denis (Recenzent)
  Šulek Rastislav (Recenzent)
  Kampf Rudolf (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2013. - 265 s. : obr., tab., 25 cm
  xkni - KNIHY
  (5) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  6, z toho voľných 2, prezenčne 1

 6. Zvyšovanie pracovného výkonu zamestnancov : vedecká monografia
  Hitka Miloš TUZDFPH - Katedra podnikového hospodárstva
  Jelačić Denis (Recenzent)
  Cempírek Václav (Recenzent)
  Teplická Katarína (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2013. - 176 s. : obr., tab., graf., 25 cm
  xkni - KNIHY
  (2) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  3, z toho voľných 1, prezenčne 1

 7. Motivating of wood processing and furniture manufacturing companies employees in the time of economic crisis
  Jelačić Denis
  HRM&E. Vol. 5, no. 1 (2011), s. 55-64. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2011
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2011: 1-2
  (2) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  článok

  článok


 8. Investments to Croatian wood processing and furniture manufacturing
  Jelačić Denis
  Bičanić Kristina
  Wood processing and furniture manufacturing : present conditions, opportunities and new challenges : proceedings : Vyhne, Slovakia 2010. S. 135-141. - Zvolen : Technical University in Zvolen, 2010
  xcla - ČLÁNKY
  (2) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  článok

  článok


 9. Investment projects
  Drábek Josef TUZDFPH - Katedra podnikového hospodárstva
  Jelačić Denis
  Zvolen : Technical University in Zvolen , 2007. - 65 s. : tab., 25 cm
  xkni - KNIHY
  7, z toho voľných 6, prezenčne 1

 10. kniha

  kniha