Výsledky vyhľadávania

 1. Studies on hardening of chemo-setting lacquers in presence of extracts from aspen and birch wood
  Proszyk Stanisław
  Kaspryk H.
  Pajdosz K.
  Roczniky Akademii rolniczej w Poznaniu : Chemiczna technologia drewna (27/28). (1995), s. 137-146
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 2. Badania nad wykorzystaniem alkilorezorcyn do ureaktywniania termoutwardzialnych klejowych zywic fenolovych.
  Proszyk Stanisław
  Pajdosz K.
  Rocz. Akad. Rolniczej w Poznaniu-CCXLII, Chemiczna technologia drewna. č. 23 (1993), s. 75-83
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 3. kniha

  kniha


 4. kniha

  kniha