Výsledky vyhľadávania

 1. Dokážeme nadviazať na dobré príklady stavebnej činnosti v lesoch z rokov minulých?
  Fertáľ Dušan
  Les : časopis Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Roč. 56, č. 2 (2000), s. 6-7. - Ústav pre výchovu a vzdel.pracovníkov LVH SR : Zvolen
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2000: 2
  2000: 1-12, zvl. č.
  kniha

  kniha


 2. Slovenské lesníctvo v regionálnej politike EU
  Petrášová Viera
  Fertáľ Dušan
  Journal of forest science. Vol. 45, no. 6 (1999), s. 270-281. - Ústav zemědělských a potravinářských informací : Praha
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  1999: 6
  1999: 1-6
  (4) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  kniha

  kniha


 3. Skupiny návrhového zaťaženia dopravou lesných odvozných ciest
  Fertáľ Dušan
  Lesnícky časopis. Roč. 43, č. 2-3 (1997), s. 85-95. - Zvolen : National Forest Centre
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 4. Zaťaženie vozoviek lesných odvozných ciest a ich degradácia
  Fertáľ Dušan
  Zprávy lesnického výzkumu. Sv. 42, č. 4 (1997), s. 34-37. - Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti : Praha - Zbraslav nad Vltavou
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 5. Životnosť vozoviek lesných ciest s krytom z penetračného makadamu v podmienkach lesných oblastí Slovenska
  Fertáľ Dušan
  Les-drevo-životné prostredie`97 : Sekcia č.4: Progresívne ťažbovo-dopravné technológie, protierózna ochrana pôdy a využitie biomasy lesa = Work group Nř4: Progressive harvesting technologies, soil erosion control and utilization of forest biomass/Valtýni, J.- Lukáč, T.- Messingerová, V.[eds.]. (1997), s. 187-192
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 6. kniha

  kniha


 7. kniha

  kniha


 8. Stanovenie ekonomického limitu opráv vozoviek lesných ciest
  Fertáľ Dušan
  Lesnictví-Forestry. Roč. 42, č. 6 (1996), s. 277-286
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 9. Výpočet limitu plochy vozovky pre ekonomickú opravu
  Fertáľ Dušan
  Lesn. Čas. Roč. 41, č. 5 (1995), s. 293-304
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 10. kniha

  kniha