Výsledky vyhľadávania

 1. Význam ekofyziológie lesných drevín pre lesnícky výskum
  Hladká D.
  Les-drevo-životné prostredie`97 : Sekcia č.1: Ekológia lesa a jeho integrovaná ochrana = Working Group Nř1: Forest Ecology and Integrated Forest Protection Krížová, E. - Kodrík, J. [eds.]. (1997), s. 7-11
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 2. Vplyv kontaminovaných pôd na rast a produkciu borovice čiernej a buka lesného v klimatizovanej komore
  Priwitzer Tibor
  Čaboun Vladimír TUZFETK - Katedra plánovania a tvorby krajiny
  Hladká D.
  Les-drevo-životné prostredie`97 : Sekcia č. 1: Ekológia lesa a jeho integrovaná ochrana = Working Group Nř1: Forest Ecology and Integrated Forest Protection Krížová, E. - Kodrík, J. [eds.]. (1997), s. 337-338
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 3. Kvantitatívna analýza prieduchových buniek listov buka
  Hladká D.
  Zpr. Lesn. Výzk. Roč. 41, č. 1 (1996), s. 5-8
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 4. kniha

  kniha