Výsledky vyhľadávania

 1. The effect of tension wood on the selected physical properties and chemical composition of beech wood (Fagus sylvatica L.)
  Vilkovská Tatiana TUZDFDT - Katedra mechanickej technológie dreva
  Klement Ivan TUZDFDT - Katedra mechanickej technológie dreva
  Výbohová Eva TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Acta Facultatis Xylologiae Zvolen : scientific journal of the Faculty of Wood Sciences and Technology, Technical University in Zvolen : vedecký časopis Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. Vol. 60, no. 1 (2018), p. 31-40
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2018: 1
  https://df.tuzvo.sk/sites/default/files/04-01-18.pdf
  článok

  článok


 2. Sušenie a hydrotermická úprava nepravého jadra buka lesného (Fagus sylvatica L.) elektronický zdroj
  Bačo Matúš
  Klement Ivan (Iní) TUZDFDT - Katedra mechanickej technológie dreva
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=4941C88D1B52BB1BC8E8B3EEE7B7
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 3. Sušenie reakčného dreva smreka elektronický zdroj
  Uhrín Miroslav
  Klement Ivan (Iní) TUZDFDT - Katedra mechanickej technológie dreva
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioFormChild3&sid=C3244647CD7CB0B7797801ABB16A
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. Vplyv reakčného dreva buka na proces sušenia elektronický zdroj
  Vilkovská Tatiana TUZDFDT - Katedra mechanickej technológie dreva
  Klement Ivan (Školiteľ (konzultant)) TUZDFDT - Katedra mechanickej technológie dreva
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=85D30AFD358849054B9CBB4E20A9&seo=
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 5. Farebná egalizácia dreva elektronický zdroj
  Dudiak Michal
  Klement Ivan (Iní) TUZDFDT - Katedra mechanickej technológie dreva
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=24615&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 6. Analýza technologických postupov výroby prírezov pre výrobu škárovky elektronický zdroj
  Plško Michal
  Klement Ivan (Iní) TUZDFDT - Katedra mechanickej technológie dreva
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=24363&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 7. Návrh technológie sušenia reziva s využitím odpadového tepla z bioplynovej stanice elektronický zdroj
  Zemančík Ondrej
  Klement Ivan (Iní) TUZDFDT - Katedra mechanickej technológie dreva
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=23248&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 8. Vplyv rozmerov bukových prírezov na proces teplovzdušného sušenia elektronický zdroj
  Hulla Matej (305) TUZDFDT - Katedra mechanickej technológie dreva
  Klement Ivan (Školiteľ (konzultant)) TUZDFDT - Katedra mechanickej technológie dreva
  Zvolen, 2015
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=19047&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 9. Vplyv sušenia na vlastnosti a kvalitu smrekového reziva s obsahom reakčného dreva
  Klement Ivan TUZDFDT - Katedra mechanickej technológie dreva
  Huráková Tatiana
  Acta Facultatis Xylologiae Zvolen : vedecký časopis Drevárskej fakulty. Roč. 57, č. 1 (2015), s. 75-82. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2015
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2015: 1
  http://www.tuzvo.sk/files/DF/fakulta_df/AFX/archive/2015/2015-1/08-01-15-klement-hurakova.pdf
  článok

  článok


 10. Vplyv hrúbky reziva na vysokoteplotné sušenie buka s nepravým jadrom elektronický zdroj
  Kmeť Juraj
  Klement Ivan (Iní) TUZDFDT - Katedra mechanickej technológie dreva
  Zvolen, 2015
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=22645&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor