Výsledky vyhľadávania

 1. Porovnanie chemického zloženia zrážkových povrchových vôd v západnej časti BR Poľana v rokoch 1994 a 1995
  Bublinec Eduard TUZLFPP - Katedra prírodného prostredia
  Mihálik Anton TUZFECHT - Katedra chémie
  Slávik Dušan
  Atmosférická depozícia a ekofyziologické procesy v ekosystémoch : zborník referátov z medzinárodného pracovného seminára , Poľana 12.-13. jún 1996. S. 83-84. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 1998
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 2. Ílovo-mineralogická a produkčná charakteristika pôd severnej časti Národného parku Malá Fatra
  Bublinec Eduard TUZLFPP - Katedra prírodného prostredia
  Mihálik Anton TUZFECHT - Katedra chémie
  Acta Facultatis Forestalis, 38, Zborník vedeckých prác Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. (1997[1998]), s. 33-41
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 3. Pôdne pomery a ich vzťah k dubovému porastu v Prírodnej rezervácii Kašivárová
  Mihálik Anton TUZFECHT - Katedra chémie
  Bublinec Eduard (Iní) TUZLFPP - Katedra prírodného prostredia
  Gregor Juraj (Iní) TUZLFPP - Katedra prírodného prostredia
  Lesnícky časopis. Roč. 43, č. 1 (1997), s. 1-10. - Zvolen : National Forest Centre
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 4. Problémy geológie, bioklimatológie a pedológie v súčasných prírodných podmienkach : zborník referátov
  Bublinec Eduard TUZLFPP - Katedra prírodného prostredia
  Gregor Juraj TUZLFPP - Katedra prírodného prostredia
  Mihálik Anton (Recenzent) TUZFECHT - Katedra chémie
  Kontriš Jaroslav (Recenzent) TUZLFPP - Katedra prírodného prostredia
  Kukla Ján (Recenzent)
  Škvarenina Jaroslav (Recenzent) TUZLFPP - Katedra prírodného prostredia
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 1995. - 256 s. : obr., tab., 25 cm
  xkni - KNIHY
  (5) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  4, z toho voľných 3

 5. Ílovomineralogická charakteristika a vlastnosti pôd v prostredí maximálnej imisnej záťaže závodu na výrobu hliníka
  Mihálik Anton TUZFECHT - Katedra chémie
  Bublinec Eduard TUZLFPP - Katedra prírodného prostredia
  Lesn.Čas.-For.J. Roč. 41, č. 1 (1995), s. 39-49
  xcla - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  kniha

  kniha


 6. Zmeny kvality podkorunových zrážok v závislosti od druhu a veku drevín
  Mihálik Anton TUZFECHT - Katedra chémie
  Krajčovič Peter
  Škvarenina Jaroslav TUZLFPP - Katedra prírodného prostredia
  Lesn. Čas. - For. J.. Roč. 39, č. 2 (1993), s. 85-99
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 7. Thermal analysis of particleboard with lowered combustion.
  Réh Roman TUZDFDT - Katedra drevárskych technológií
  Mihálik Anton TUZFECHT - Katedra chémie
  Osvald Anton TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Krakovský Alexander TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Kováčik Ivan VVÚD
  Zborník vedeckých prác. DF TU vo Zvolene.. (1993), s. 187-196
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 8. Horizontálne zrážky v jedľo-bukovom ekosystéme ako nositeľ depozície vybraných elementov
  Škvarenina Jaroslav TUZLFPP - Katedra prírodného prostredia
  Mihálik Anton (Iní) TUZFECHT - Katedra chémie
  Zvolen : TU, LF, Zvolen , 1993. - 114 s.: obr., tab., príl.
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 9. Chemické zloženie zrážkovej vody stekajúcej po kmeňoch drevín jedľovej bučiny v závislosti od druhu a veku stromov.
  Mihálik Anton TUZFECHT - Katedra chémie
  Krajčovič Peter
  Škvarenina Jaroslav TUZLFPP - Katedra prírodného prostredia
  Lesn. čas.. Roč. 38, č. 6 (1992), s. 559-571
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 10. Obsah a zásoby chemických biogénnych prvkov v podach PNP : Správa pre záverečnú oponentúru etapy čiastk. výsk. ú. VI-5-5/06-05 K055. -VI-5-5/06 K050 Stanovište a flóra štátnych prírodných rezervácií
  Mihálik Anton TUZFECHT - Katedra chémie
  Zvolen : TU , 1990. - 25 s. : obr., tab., príl.
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1