Výsledky vyhľadávania

 1. Systémový prístup ku kvalite lepeného spoja
  Zaťko Štefan TUZDFNDV - Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
  Pokroky vo výrobe a použití lepidiel v drevopriemysle : zborník referátov XV. sympózium, Zvolen 5.-7.9.2001. S. 259-262. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001 / Sedliačik Ján 1968-
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha

 2. Zmena tvrdosti topoľového dreva jeho zhusťovaním
  Zaťko Štefan (Iní) TUZDFNDV - Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
  Čiefová Andrea
  Aglomerovanie dreva : III. sympózium z príležitosti narodenín Prof. Ing. Milana Sedliačika, PhD., Honorific Professor, Zvolen, 28.-30.6.2000. S. 134-137. - Zvolen Strážske : Technická univerzita vo Zvolene : Chemko, 2000
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha

 3. Štúdium procesu zhusťovania topoľového dreva za účelom zlepšenia jeho fyzikálno-mechanických vlastností
  Čiefová Andrea
  Zaťko Štefan (Iní) TUZDFNDV - Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
  Zvolen : TU, DF, Zvolen , 1998. - 63 s.: obr., tab., príl.
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
 4. Štúdium vplyvu zhusťovania bukového a smrekového dreva na jeho tvrdosť a možnosť plošného dekoratívneho tvarovania
  Marsovszký Igor
  Zaťko Štefan (Iní) TUZDFNDV - Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
  Zvolen : TU, DF, Zvolen , 1997. - 69 s.: obr., tab., graf., príl., 1 vlož. príl.
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
 5. Stanovenie odolnosti zhusteného a nezhusteného bukového a smrekového dreva voči oderu
  Seman Radislav
  Zaťko Štefan (Iní) TUZDFNDV - Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
  Zvolen : TU, DF, Zvolen , 1997. - 65 s.: far. obr., tab., graf., príl.
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
 6. Predstavenie návrhu novej skúšobnej metódy pre objektívnejšie posúdenie vlastností lepeného spoja
  Zaťko Štefan TUZDFNDV - Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
  Pokroky vo výrobe a použití lepidiel v drevopriemysle : Zborník referátov 13. sympózia. (1997), s. 262-268
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha

 7. Návrh a overenie skúšobnej metódy pre zisťovanie vplyvu vybraných technologických činiteľov v procese lepenia masívneho dreva
  Solár Marek TUZDFNDV - Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
  Zaťko Štefan (Iní) TUZDFNDV - Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
  Zvolen : TU, DF, Zvolen , 1996. - 77 s.: obr., tab.
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
 8. K problematike odparovania vody z disperzného lepidla pri jeho vytvrdzovaní v procese lepenia
  Zaťko Štefan TUZDFNDV - Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
  Acta Facultatis Xylologiae, Zvolen Res publika Slovaca : Zborník vedeckých prác Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene XXXVIII. (1996/1), s. 153-167
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha

 9. The emissivity of a saw disk in dependence on the state and properties of its surface
  Zaťko Štefan TUZDFNDV - Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
  Barcík Štefan TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Siklienka Mikuláš TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Acta Facultatis Xylologiae, Zvolen Res publika Slovaca : Zborník vedeckých prác Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene XXXVIII. (1996/1), s. 255-266
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha

 10. Posobenie tepelného žiarenia na proces vytvrdzovania disperzného lepidla a priebeh pevnosti spoja pri lepení bukového dreva
  Novocký Miroslav
  Zaťko Štefan (Iní) TUZDFNDV - Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
  Zvolen : TU, DF, Zvolen , 1995. - 60 s.: obr., tab.
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1