Výsledky vyhľadávania

 1. Emisie znečisťujúcich látok zo spaľovacích procesov pre neenergetické účely
  Lalík Vladimír TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Blaho Jozef (Školiteľ (konzultant)) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen, 2008. - 180 s. : obr., tab., 7 príl., 30 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
 2. Emisie a imisie znečisťujúcich látok z prevádzky atómového absorpčného spektrometra a prípravných zariadení
  Blaho Jozef TUZFECHT - Katedra chémie
  Acta Facultatis Ecologiae, Vol.11 : journal of Faculty of Ecology and Environmental Sciences Technical University in, Vol. 11. S. 45-54. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2004
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha

 3. Odraz zakysleného pôdneho substrátu na vlastnostiach asimilačných orgánov Pinus Silvestris L. na skládke odpadového kameňa Šobov
  Holecová Lucia
  Blaho Jozef (Iní) TUZFECHT - Katedra chémie
  Banská Štiavnica, 2004. - 50 s. : obr., tab., graf., príl., 30 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
 4. Odraz vplyvu sedimentu odkaliska na vlastnostiach asimilačných orgánov Pinus sylvestris L. vysadenej na ploche odkaliska Lintich
  Karcolová Martina
  Blaho Jozef (Iní) TUZFECHT - Katedra chémie
  Banská Štiavnica, 2004. - 95 s. : 3 obr., 21 tab., 17 graf., 6 príl., 30 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
 5. Emisie, škodliviny a znečisťujúce látky pri galvanickej úprave kovov zinkovaním
  Kochanová Katarína
  Blaho Jozef (Iní) TUZFECHT - Katedra chémie
  Banská Štiavnica, 2004. - 49 s. : 8 obr., 5 graf., 21 tab., príl., 30 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
 6. Biochemicko-fyziologické vlastnosti asimilačných orgánov a plodov vybraných druhov rastlín vo Zvolenskej kotline
  Vašš Branislav
  Blaho Jozef (Iní) TUZFECHT - Katedra chémie
  Banská Štiavnica, 2004. - 59 s. : obr., tab., 24 príl., 30 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
 7. Emisie znečisťujúcich látok z technologickej skúšky požiarnej odolnosti stavebných dielov : 1. Emisie z tepelno- a zvukovoizolačných panelov
  Blaho Jozef TUZFECHT - Katedra chémie
  Acta facultatis ecologiae (Zvolen), Vol. 8. S. 173-179. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001 / Bitušík Peter 1957-
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha

 8. Toxické látky pri horení sendvičových konštrukcií s obsahom izolačných materiálov lepených PF živicami
  Blaho Jozef TUZFECHT - Katedra chémie
  Hrols Jurij
  Pokroky vo výrobe a použití lepidiel v drevopriemysle : zborník referátov XV. sympózium, Zvolen 5.-7.9.2001. S. 283-290. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001 / Sedliačik Ján 1968-
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha

 9. Odraz zmien kvality hydrolyzátu - odpadovej vody v procese parenia výrezov bukového dreva : 2. Znečisťujúce látky v odpadovej vode z pariacich komôr po parení bukového dreva
  Šimko Ján TUZFTSTS - Katedra strojárskych technológií a spoľahlivosti strojov
  Blaho Jozef TUZFECHT - Katedra chémie
  Hrols Jurij
  Acta facultatis ecologiae (Zvolen), Vol. 8. S. 163-171. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001 / Bitušík Peter 1957-
  xcla - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  kniha

  kniha

 10. Plyny a odpadová voda z pyrolýzy dreva v procese výroby drevného uhlia v malých zariadeniach
  Šimko Ján TUZFTSTS - Katedra strojárskych technológií a spoľahlivosti strojov
  Blaho Jozef TUZFECHT - Katedra chémie
  Acta facultatis ecologiae (Zvolen), Vol. 8. S. 157-162. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001 / Bitušík Peter 1957-
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha