Výsledky vyhľadávania

 1. Zmeny v štruktúre vybraných roztrúseno-pórovitých drevín spôsobené vysokými teplotami
  Hanzelová Monika
  Korytárová Oľga (Iní) TUZDFND
  Zvolen, 2001. - 55 s. : 44 obr., 2 tab., 30 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
 2. Odumieranie parenchýmu a následné zmeny v štruktúre bukového dreva z imisnej oblasti
  Korytárová Oľga TUZDFND
  Drevo štruktúra a vlastnosti : vedecký seminár venovaný prof. Ing. Dušanovi Chovancovi, DrSc. pri príležitosti jeho životného jubilea Zvolen, 3. decembra 1999. S. 31-35. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2000
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha

 3. Zmeny v štruktúre vybraných ihličnatých drevín spôsobené vysokými teplotami
  Korytárová Oľga TUZDFND
  Osvald Anton TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2000. - 97 s. : 123 obr., 25 cm
  xkni - KNIHY
  5, z toho voľných 4, prezenčne 1
 4. Mikroskopická analýza drevného prachu buka a smreka
  Mračková Eva TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Korytárová Oľga TUZDFND
  Fórum mladých odborníkov požiarnej ochrany : 1. medzinárodný odborný seminár 26.9.2000 Zvolen Slovenská republika. S. 59-64. - Zvolen : Bratia Sabovci, 2000
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha

 5. Vplyv imisií na anatomickú štruktúru bukového dreva
  Egryová Adriana
  Korytárová Oľga (Iní) TUZDFND
  Zvolen, 1999. - 63 s. : obr., tab., graf., príl., 30 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
 6. Zmeny spôsobené vysokými teplotami v štruktúre dreva duglasky tisolistej Pseudotsuga taxifolia (Poir.) Britton
  Korytárová Oľga TUZDFND
  Osvald Anton TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  50 rokov vysokoškolského drevárskeho štúdia 1949-1999 : medzinárodná konferencia Zvolen, 27.-28. septembra 1999. Zborník referátov, Sekcia č. 3 - Požiarna ochrana. S. 19-32. - Zvolen : Technická univerzita, 1999
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha

 7. Mikroskopická analýza drevného prachu buka a topoľa
  Mračková Eva TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Korytárová Oľga TUZDFND
  Acta Facultatis Xylologiae Zvolen Res Publica Slovaca, 41/1999. S. 233-241. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 1999
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha

 8. Mikroskopická analýza drevného prachu smreka a duba
  Mračková Eva TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Korytárová Oľga TUZDFND
  50 rokov vysokoškolského drevárskeho štúdia 1949-1999 : medzinárodná konferencia Zvolen, 27.-28. septembra 1999. Zborník referátov, Sekcia č. 3 - Požiarna ochrana. S. 95-102. - Zvolen : Technická univerzita, 1999
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha

 9. Changes in anatomical structure of ash wood due to exposure to radiaut heat source
  Korytárová Oľga TUZDFND
  Osvald Anton TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Pauleová Denisa TUZDFJA
  Dúbeková D.
  Acta Facultatis Xylologiae Zvolen ResPublica Slovaca 39 : Zborník vedeckých prác Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. (1997 [1998]), s. 15-21
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha

 10. Zmeny v štruktúre kruhovitopórovitých drevín spôsobené vysokými teplotami
  Korytárová Oľga TUZDFND
  Osvald Anton TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Chovanec Dušan (Recenzent) TUZDFNOD - Katedra náuky o dreve
  Horský Dionýz (Recenzent) TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 1998. - 54 s. : obr., tab.
  xkni - KNIHY
  4, z toho voľných 2, prezenčne 1