Výsledky vyhľadávania

 1. Štruktúra, rastové a regeneračné procesy tisa obyčajného vo vybraných prírodných rezerváciách a hospodárskom lese orografického celku Starohorské vrchy : (prípadová štúdia)
  Saniga Milan TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Pittner Ján TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Kucbel Stanislav TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Jaloviar Peter TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Sedmáková Denisa TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Vencurik Jaroslav TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Štefančík Igor (Recenzent)
  Bruchánik Rudolf (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2017. - 58 s. : graf., obr., tab., 25 cm
  xkni - KNIHY
  3, z toho voľných 1, prezenčne 1

 2. Rast prirodzenej a umelej obnovy vo vybraných rekonštruovaných smrekových porastoch Oravských Beskýd : vedecká monografia
  Vencurik Jaroslav TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Jaloviar Peter TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Saniga Milan TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Kucbel Stanislav TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Remeš Jiří (Recenzent)
  Štefančík Igor (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2017. - 42 s. : obr., tab., 25 cm
  xkni - KNIHY
  3, z toho voľných 1, prezenčne 1

 3. Štruktúra, distribúcia dendromasy, disturbančný režim a regeneračné procesy Dobročského pralesa : vedecká monografia venovaná nedožitým 90. narodeninám prof. dr. h. c. Ing. Štefana Korpeľa, DrSc., nestora výskumu pralesov Slovenska. časová štúdia
  Parobeková Zuzana TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Bruchánik Rudolf (Recenzent)
  Štefančík Igor (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2016. - 59 s. : obr., tab., 25 cm
  xkni - KNIHY
  4, z toho voľných 0, prezenčne 1

 4. Ako sme si poradili s výchovou duba po jeho hromadnom hynutí v minulosti?
  Štefančík Igor
  Les & Letokruhy : časopis o lesnom hospodárstve a spracovaní dreva. Roč. 72, č. 6 (2016), s. 18-20. - Bratislava : Lesmedium, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 6
  článok

  článok


 5. Porovnanie kvalitatívnej produkcie bukových porastov s rozdielnym manažmentom
  Štefančík Igor
  Zprávy lesnického výzkumu : vědecký recenzovaný časopis. Roč. 61, č. 4 (2016), s. 247-251. - Praha - Zbraslav nad Vltavou : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 4
  článok

  článok


 6. Štruktúra a výškový rast prirodzenej obnovy vo výberkových lesoch s rôznym zastúpením smreka : vedecká monografia
  Vencurik Jaroslav TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Kucbel Stanislav TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Saniga Milan TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Jaloviar Peter TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Remeš Jiří (Recenzent)
  Štefančík Igor (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2016. - 64 s. : obr., tab., 25 cm
  xkni - KNIHY
  4, z toho voľných 1, prezenčne 1

 7. Modely výškových kriviek jedľovo-bukových porastov Východných Karpát
  Klouček Tomáš
  Štefančík Igor
  Petráš Rudolf
  Lesnícky časopis : vedecký štvrťročník pre všetky oblasti lesníckeho výskumu. Roč. 61, č. 2 (2015), s. 107-113. - Bratislava : Slovak Academic Press, 2015
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2015: 2
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný


 8. Porovnání vybraných kvalitativních znaků kmene dubových porostů při různem vlivu pomocných dřevin
  Slávik Martin
  Štefančík Igor
  Lesnícky časopis : vedecký štvrťročník pre všetky oblasti lesníckeho výskumu. Roč. 61, č. 1 (2015), s. 31-36. - Bratislava : Slovak Academic Press, 2015
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2015: 1
  článok

  článok


 9. Cieľové stromy - základ kvality bukových porastov
  Štefančík Igor
  Les & Letokruhy : časopis lesníkov, majiteľov a priateľov lesa. Roč. 71, č. 11-12 + príloha Program rozvoja vidieka SR 2014-2020 (2015), s. 12-13. - Bratislava : Lesmedium, 2015
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2015: 11-12 + príloha Program rozvoja vidieka SR 2014-2020
  článok

  článok


 10. Rekonštrukcie smrečín : aktuálny problém súčasnosti
  Štefančík Igor
  Lesnická práce : časopis pro lesnicko-dřevařskou vědu a praxi. Roč. 94, č. 2 (2015), s. 34-36. - Praha Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, 2015
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2015: 2
  článok

  článok