Výsledky vyhľadávania

 1. Deutsche Handelskorrespondenz. Teil 1. Kommunikation im Geschäftsleben
  Dvořáková Danica TUZJA - Ústav cudzích jazykov
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2009. - 72 s., 29 cm
  xkni - KNIHY
  20, z toho voľných 18, prezenčne 1
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. Deutsche handelskorrespondenz. Teil 2. Stellensuche
  Dvořáková Danica TUZJA - Ústav cudzích jazykov
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2008. - 72 s. : tab., príl., 29 cm
  xkni - KNIHY
  41, z toho voľných 38, prezenčne 1

 3. Wirtschaftsdeutsch : Lesetexte und Übungen
  Dvořáková Danica TUZDFJA
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2005. - 118 s. : obr., 29 cm + brož. slovník pod páskou (41 s.)
  xkni - KNIHY
  21, z toho voľných 17, prezenčne 1

 4. Jazyk nemecký : učebné texty a cvičenia
  Dvořáková Danica
  Klaudová Anna
  2004, Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene . - 234 s. : obr., tab., 29 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 5. Jazyk nemecký : učebné texty a cvičenia
  Dvořáková Danica TUZDFJA
  Klaudová Anna TUZDFJA
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 1997. - 234 s. : obr., 29 cm
  xkni - KNIHY
  32, z toho voľných 28

 6. Katedra jazykov
  Dvořáková Danica TUZDFJA
  Drevo. Roč. 52, č. 7/8 (1997), s. 164-165
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 7. Podnikové plánovanie
  Kníže Jiří TUZDFPH - Katedra ekonomiky, manažmentu a podnikania
  Dvořáková Danica TUZDFJA
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 1995. - 131 s. : obr., tab., príl., 29 cm
  xkni - KNIHY
  15, z toho voľných 10, prezenčne 1

 8. Nemčina pre poslucháčov drevárskeho inžinierstva
  Dvořáková Danica TUZDFJA
  Klaudová Anna TUZDFJA
  Zvolen : VŠLD Zvolen , 1992. - 202 s. : obr., 29 cm
  xkni - KNIHY
  21, z toho voľných 18, prezenčne 1

 9. Das erste Verstockungstadium der Buche.
  Chovanec Dušan TUZDFND
  Korytárová Oľga TUZDFND
  Dvořáková Danica TUZDFJA
  In:Latest achievements in research of wood structure and plysics, VŠLD - Zvolen. (1990), s. 25-31
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 10. Über die Hautbildung auf der leiterförmigen Gefässdurchbrechung der Buche.
  Chovanec Dušan TUZDFND
  Korytárová Oľga TUZDFND
  Dvořáková Danica TUZDFJA
  Holztechnologie. Roč. 31, č. 2 (1990), s. 64-67
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha