Výsledky vyhľadávania

 1. Autistatický podlahový materiál na báze dreva
  Makovíny Ivan TUZFTAET - Katedra aplikovanej elektrotechniky
  Perlác Ján TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Drevené stavby. (1995), s. 103-110
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 2. Technológia spracovania dreva II. Časť 2.. Technológia aglomerovaných materiálov
  Perlác Ján TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Štefka Vilém TUZDFDT - Katedra drevárskych technológií
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 1995. - 135 s. : 59 obr., 16 tab., 29 cm
  xkni - KNIHY
  49, z toho voľných 42, prezenčne 1

 3. Degradácia UF lepidla v použitých trieskových doskách za účelom ich recyklácie.
  Ladomerský Juraj TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Perlác Ján TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Pajtík Jozef TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Pokroky vo výrobe a využití lepidiel v drev. priem. XI. sympózium.. (1993), s. 180-187
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 4. Analýza profilu hustoty a vlastností drevotrieskových dosák z vybraných závodov SR a ČR
  Štefka Vilém TUZDFDT - Katedra drevárskych technológií
  Perlác Ján TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Pražák Oldřich VVÚD
  Drevo. Roč. 48, č. 11 (1993), s. 273-276
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 5. Uvolňovanie formaldehydu pri lisovaní aglomerovaných dosák.
  Perlác Ján TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Štefka Vilém TUZDFDT - Katedra drevárskych technológií
  Ladomerský Juraj TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Lipka Radislav
  Zborník MVK "Les, drevo, ekológia". Sekcia 5. Technológia v spracovaní dreva.. (1992), s. 251-265
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 6. Význam akosti triesok pre vlastnosti drevotrieskových dosák v n. p. Kysucké drevárske závody, Krásno nad Kysucou
  Burian František
  Perlác Ján (Iní) TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Zvolen, 1989. - 53 s. : obr., tab., 30 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 7. Závislosť profilu hustoty a iných vlastností trieskových dosák smrekových od vlhkosti trieskového koberca
  Husička Milan
  Perlác Ján (Iní) TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Zvolen, 1987. - 61 s. : obr., tab., príl., 30 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 8. Lepidlá a veľkoplošné materiály
  Perlác Ján TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Poláčik Alexander TUZDFNDV - Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
  Sedliačik Milan TUZDFNDV - Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
  Zvolen : VŠLD Zvolen , 1983. - 349 s. : obr., tab., 29 cm
  xkni - KNIHY
  14, z toho voľných 7

 9. Štúdium povrchových vlastností dreva z hľadiska lepenia
  Perlác Ján TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Zvolen : VŠLD - Zvolen , 1972. - 154 s.: 37 obr., tab. príloha
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1