Výsledky vyhľadávania

 1. Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach nie sú len izolované rastliny
  Suvák Martin TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Enviromagazín : odborno-náučný časopis o životnom prostredí. Roč. 18, č. 2 (2013), s. 28-29. - Bratislava : Ministerstvo ŽP SR, 2013
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2013: 1-6
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný


 2. Lesné mravce podrodu Formica
  Suvák Martin TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Ochrana prírody Slovenska. Č. 2 (2006), s. 7-8. - Banská Bystrica : Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, 2006
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2006: 1-4
  článok

  článok


 3. Máloznámy motýlik Ectoedemia liebwerdella Zimmer rozšírený v bučinách Slovenska
  Kodrík Jozef TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Suvák Martin TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Les : časopis Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Roč. 55, č. 5 (1999), s. 22-23. - Ústav pre výchovu a vzdel.pracovníkov LVH SR : Zvolen
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  1999: 5
  1999: 1-12
  kniha

  kniha


 4. Červec bukový (Cryptococcus Fagi Bärenspr.) ako vektor chorôb buka
  Suvák Martin TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Kodrík Jozef (Iní) TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Zvolen, 1998. - 87 s. : 24 obr., 23 tab., 30 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 5. Rozšírenie červca bukového (Cryptococcus fagi Bärensp.) v bukových porastoch
  Suvák Martin TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Acta facultatis forestalis Zvolen Slovakia, 40-1998. S. 73-83. - Zvolen : Technická univerzita, 1998
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 6. Výskyt hubových nekróz kôry v bučinách vo vzťahu k výskytu červca bukového (Cryptococus fagi Bärenspr.)
  Suvák Martin TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Mykoflóra pod vplyvom zmien životného prostredia. S. 91-95. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 1998 / Pavlík Martin 1964-
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 7. Význam červca bukového (Cryptococcus fagi Bärensp.) na Slovensku
  Suvák Martin TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Aktuálne problémy lesníckej zoológie a lesníckej entomológie : zborník referátov z vedeckej konferencie k 70. narodeninám prof. Ing. J. Sládeka, CSc. a doc. Ing. E. Gogolu, Csc. S. 205-209. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 1998 / Kropil Rudolf 1964-
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 8. Problematika červca bukového (Cryptococcus fagi)
  Suvák Martin TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Biodiverzita z aspektu ochrany lesa a poľovníctva : Medzinárodná konferencia: Zborník referátov z konferencie Hlaváč P. [eds.]. ([1997] 1996), s. 45-48
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 9. Prieskum formikofauny Arboréta Borová hora
  Suvák Martin TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Randuška Peter (Iní)
  Zvolen : TU, LF, Zvolen , 1995. - 73 s.: obr., graf., príl.
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1