Výsledky vyhľadávania

 1. Fyzikálna analýza budov. Akustika drevených stavieb
  Čulík Martin TUZDFDS - Katedra drevených stavieb
  Danihelová Anna TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Dado Miroslav (Recenzent) TUZFTVTK - Katedra výrobných technológií a manažmentu kvality
  Hockicko Peter (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2019. - 126 s. : obr., tab., 30 cm
  xkni - KNIHY
  12, z toho voľných 8, prezenčne 1
 2. Mobilné energetické prostriedky - Hydraulika - Životné prostredie - Ergonómia mobilných strojov : vedecký recenzovaný zborník. peer-reviewed proceedings
  Kuvik Tomáš (Vedecký redaktor) TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Víglaský Jozef (Recenzent)
  Beňo Pavel (Recenzent)
  Dado Miroslav (Recenzent)
  Hnilica Richard (Recenzent)
  Kotšmíd Stanislav (Recenzent)
  Matej Jaroslav (Recenzent)
  Koleda Peter (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2019. - 275 s. : graf., obr., tab., 25 cm
  xkni - KNIHY
  (13) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  3, z toho voľných 1, prezenčne 1
 3. Výskum procesu generovania pevného aerosólu pri brúsení dreva s elektrickým ručným náradím elektronický zdroj
  Mikušová Lucia TUZFTVTK - Katedra výrobných technológií a manažmentu kvality
  Dado Miroslav (Školiteľ (konzultant)) TUZFTVTK - Katedra výrobných technológií a manažmentu kvality
  Zvolen, 2019
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=1383B27F49E7628F5BD6B44433C6
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 4. Možnosti implementácie Industry 4.0 vo vybranom podniku elektronický zdroj
  Paľo Ján
  Dado Miroslav (Iní) TUZFTVTK - Katedra výrobných technológií a manažmentu kvality
  Zvolen, 2019
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=221B49BB1236904F33A4F161391E
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 5. Optimalizácia materiálového toku v spoločnosti Nemak Slovakia, s. r. o. elektronický zdroj
  Augustín Andrej
  Dado Miroslav (Iní) TUZFTVTK - Katedra výrobných technológií a manažmentu kvality
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=7748F8ABF7A423EAE774D93BD0B0
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 6. Machinery safety: standards, risk assessment and innovative forms of education elektronický zdroj : book of abstracts. international scientific colloquium on the results of the project KEGA 008TU Z-4/2016
  Dado Miroslav (Vedecký redaktor) TUZFTVTK - Katedra výrobných technológií a manažmentu kvality
  Hnilica Richard (Autor návrhu obálky) TUZFTVTK - Katedra výrobných technológií a manažmentu kvality
  Zvolen : Technical University in Zvolen , 2018. - [35 s.] [CD-ROM], 12 cm
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (17) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  3, z toho voľných 0, prezenčne 3
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 7. Kolokvium ku grantovej úlohe č. 1/0826/15 elektronický zdroj : vedecký recenzovaný zborník
  Krilek Jozef (Vedecký redaktor) TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Beňo Pavel (Recenzent) TUZFTMS - Katedra mechaniky, strojníctva a dizajnu
  Dado Miroslav (Recenzent) TUZFTVTK - Katedra výrobných technológií a manažmentu kvality
  Turis Ján (Recenzent) TUZFTMS - Katedra mechaniky, strojníctva a dizajnu
  Matej Jaroslav (Recenzent) TUZFTMS - Katedra mechaniky, strojníctva a dizajnu
  Kotšmíd Stanislav (Recenzent) TUZFTMS - Katedra mechaniky, strojníctva a dizajnu
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2018. - 1 elektronický optický disk
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (10) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  3, z toho voľných 0, prezenčne 3
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 8. Spôsoby a potenciálne postupy integrácie progresívnych informačných technológí a soft – skills do výrobných procesov elektronický zdroj : vedecký recenzovaný zborník. kolokvium ku grantovej úlohe KEGA č. 011TU Z-4/2017
  Sujová Erika (Vedecký redaktor) TUZFTVTK - Katedra výrobných technológií a manažmentu kvality
  Dado Miroslav (Recenzent) TUZFTVTK - Katedra výrobných technológií a manažmentu kvality
  Kalincová Daniela (Recenzent) TUZFTVTK - Katedra výrobných technológií a manažmentu kvality
  Sujová Andrea (Recenzent) TUZDFPH - Katedra ekonomiky, manažmentu a podnikania
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2018. - 1 elektronický optický disk, 12 cm
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (6) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  3, z toho voľných 0, prezenčne 3
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 9. Ergonomická analýza a optimalizácia manuálnych pracovísk montáže elektronický zdroj
  Šuchter Maroš
  Dado Miroslav (Iní) TUZFTVTK - Katedra výrobných technológií a manažmentu kvality
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=7748F8ABF7A423EAE670DF3BD0B0
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 10. Využitie počítačového modelovania pri analýze rizík vybraného strojového zariadenia elektronický zdroj
  Faltin Tomáš
  Dado Miroslav (Iní) TUZFTVTK - Katedra výrobných technológií a manažmentu kvality
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=4941C88D1B52BB1BCFEDB5EEE7B7&seo=
  počítačový súbor

  počítačový súbor