Výsledky vyhľadávania

 1. Propadanje gozdov v Sloveniji - stanje v letu 1995 in spremembe v obdobju 1985-1995
  Bogataj Nevenka
  Zbornik gozdarstva in lesarstva. Č. 52 (1997), s. 53-92. - Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire in Oddelek za lesarstvo Biotehniške fakultete in Gozdarski inštitut Slovenije : Ljubljana
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha