Výsledky vyhľadávania

 1. Využitie rýchlorastúcich drevín v biotechnologickom procese elektronický zdroj
  Baranová Veronika
  Kučerová Viera (Iní) TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioFormChild9&sid=1F2DA89437FD00828E4BA3DF5675
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 2. Vplyv teploty na farebné a chemické zmeny jedľového dreva elektronický zdroj
  Kralinský Martin
  Kučerová Viera (Iní) TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=EE347D3FB9176FA23A6D657BB7F1&seo=
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 3. Termická degradácia lignocelulózového materiálu elektronický zdroj
  Tokárová Michaela
  Kučerová Viera (Iní) TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=4A2276349E30FD2CA4634C1768B6
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 4. Zefektívnenie využitia dreva vŕby bielej pre výrobu bioetanolu elektronický zdroj
  Výbohová Eva TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Kučerová Viera TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Solár Rastislav (Recenzent)
  Marková Iveta (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2017. - 114 s. [CD-ROM] : 51 obr., 15 tab., 17 príl., 12 cm
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  3, z toho voľných 0, prezenčne 3
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 5. Tepelné zaťaženie jedľového dreva elektronický zdroj
  Zimmermann Martin
  Kučerová Viera (Iní) TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=85D30AFD358849054D98BF4E20A9
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 6. Vplyv teploty na zmeny jedľového dreva elektronický zdroj
  Kelemen Michal
  Kučerová Viera (Iní) TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=24291&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 7. Sledovanie zmien jedľového dreva pri termickom zaťažení elektronický zdroj
  Belko Matej
  Kučerová Viera (Iní) TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Zvolen, 2015
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=22465&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 8. Chemické a mechanické zmeny jedľového dreva po termickej degradácii elektronický zdroj
  Bielik Marián
  Kučerová Viera (Iní) TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Zvolen, 2015
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=22466&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 9. Termická degradácia dreva elektronický zdroj
  Tomčíková Veronika
  Kučerová Viera (Iní) TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Zvolen, 2015
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=22467&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 10. Zmeny sacharidového podielu dreva vŕby bielej (Salix alba L.) počas vodnej predhydrolýzy
  Kučerová Viera TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Výbohová Eva TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Acta Facultatis Xylologiae Zvolen : vedecký časopis Drevárskej fakulty. Roč. 56, č. 2 (2014), s. 47-53. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2014
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2014: 1-2
  https://df.tuzvo.sk/sites/default/files/05-2-14-kucerova-vybohova_1.pdf
  článok

  článok