Výsledky vyhľadávania

 1. Zvyšování přírodní hodnoty honiteb
  Marada Petr
  Myslivost : časopis pro myslivce, kynology, střelce a přátele přírody. Roč. 65, č. 6 (2017), s. 12-15. - Praha : Myslivost, 2017
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2017: 6
  článok

  článok


 2. Ekologická sieť - územný systém ekologickej stability
  Vačoková Lucia
  Enviromagazín : odborno-náučný časopis o životnom prostredí. Roč. 22, č. 3 (2017), s. 18-19. - Bratislava : Ministerstvo ŽP SR, 2017
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2017: 3
  článok

  článok


 3. Jak zvyšovat přírodní hodnotu polních honiteb?
  Marada Petr
  Svět myslivosti : měsíčník pro myslivce a přátele přírody. Roč. 16, č. 10 (2015), s. 26-27. - Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, 2015
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2015: 10
  článok

  článok


 4. Súhlas na výrub dreviny : 1. časť
  Múčková Beata
  Enviromagazín : odborno-náučný časopis o životnom prostredí. Roč. 20, č. 4 (2015), s. 22-23. - Bratislava : Ministerstvo ŽP SR, 2015
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2015: 4
  článok

  článok


 5. Návrh projektu miestneho územného systému ekologickej stability pre kataster obce Slovenská Ľupča
  Pondelík Radovan
  Diviaková Andrea TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Acta Facultatis Ecologiae : journal of Faculty of Ecology and Environmental Sciences Technical University in Zvolen. Vol. 30, no. 1 (2014), s. 19-30
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2014: 1
  článok

  článok


 6. Podpora ochrany lokalít NATURA 2000 začlenením do systému ekologickej stability
  Garčárová Mária
  Enviromagazín : odborno-náučný časopis o životnom prostredí. Roč. 17, č. 1 (2012), s. 20. - Bratislava : Ministerstvo ŽP SR, 2012
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2012: 1-6
  článok

  článok


 7. Hodnotenie významností nelesnej drevinovej vegetácie pre návrhy územného systému ekologickej stability (modelové územie: kataster obce Brusno)
  Kostúrová Eva
  Diviaková Andrea TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Acta Facultatis Ecologiae : journal of Faculty of Ecology and Environmental Sciences Technical University in Zvolen. Vol. 26 (2012), s. 21-28. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2012
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2012: 26
  článok

  článok


 8. Prežije gaštan jedlý na Slovensku ? : uplatňovanie cudzokrajných drevín na Slovensku
  Pekárová Eva
  Enviromagazín : odborno-náučný časopis o životnom prostredí. Roč. 17, č. 6 (2012), s. 24-25. - Bratislava : Ministerstvo ŽP SR, 2012
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2012: 1-6
  článok

  článok


 9. Niektoré princípy v krajinnej ekológii
  Ružička Milan
  Mišovičová Regina
  Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia. Roč. 46, č. 3 (2012), s. 154-155. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2012
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2012: 3
  2012: 1-6
  článok

  článok


 10. Hodnotenie prírodoochrannej významnosti líniovej nelesnej drevinovej vegetácie
  Diviaková Andrea TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Acta Facultatis Ecologiae : journal of Faculty of Ecology and Environmental Sciences Technical University in Zvolen. Vol. 24-25 (2011), s. 19-26. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2011
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2011: 24-25
  článok

  článok