Výsledky vyhľadávania

 1. Štruktúra, diverzita a vyrovnanosť ornitocenóz mestských parkov vo Zvolene elektronický zdroj
  Pšenková Karin
  Korňan Martin (Iní) TUZLFAZMZ - Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=5405D7E2C43D9DAFBC97C9CA0676
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. Spoločenstvá krkavcovitých (Aves: Corvidae) v urbánnom prostredí elektronický zdroj
  Várady Marek
  Kubovčík Vladimír (Iní) TUZFEB - Katedra biológie a všeobecnej ekológie
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=25212&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 3. Vtáčie ostrovy a ich význam a manažment
  Benko Štefan
  Čamlík Gašpar
  Bratislava : Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko , 2015. - [18] s. : far. fotogr., 21 cm
  xkni - KNIHY
  3, z toho voľných 3

 4. Birds and climate change : impacts and conservation responses
  Pearce-Higgins James W.
  Green Rhys E.
  Cambridge : Cambridge University Press , 2014. - xi, 467 s. : obr., tab., 25 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 5. počítačový súbor

  počítačový súbor


 6. Vtáky brehových porastov Hrona elektronický zdroj
  Farkašovská Eva
  Lešo Peter (Iní) TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Zvolen, 2013
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=19599&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 7. Ornitocenózy lesných ekosystémov Slovenska elektronický zdroj
  Kameník Bartolomej
  Korňan Martin (Iní) TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Zvolen, 2013
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=20228&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 8. Birds and Habitat : relationships in changing landscapes
  Fuller Robert J. (Vedecký redaktor)
  New York : Cambridge University Press , 2012. - x, 542 s. : obr., tab., graf., 25 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 9. kniha

  kniha


 10. Vplyv štruktúry lesa na zoskupenia vtákov
  Kuffa Filip
  Lešo Peter (Iní) TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Zvolen, 2012
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=16474&crzpSigla=tuzvolen
  kniha

  kniha