Výsledky vyhľadávania

 1. Strategija razvoja šumarstva republike Srbije
  Belgrade : FAO , 91 s.. - far. fot. : 20 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 1
  kniha

  kniha

 2. The wicked problem of forest policy : a multidisciplinary approach to sustainability in forest landscapes
  Nikolakis William (Vedecký redaktor)
  Innes John L. (Vedecký redaktor)
  New York : Cambridge University Press , 2020. - x, 399 p. : obr., tab., 24 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  kniha

  kniha

 3. Aktuálne otázky ekonomiky a politiky lesného hospodárstva Slovenskej republiky : zborník vedeckých prác z konferencie. Zvolen, 10. december 2020
  Sarvašová Zuzana (Zostavovateľ / Kompilátor)
  Kovalčík Miroslav (Zostavovateľ / Kompilátor)
  Kulla Ladislav (Zostavovateľ / Kompilátor)
  Hajdúchová Iveta (Recenzent) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Halaj Daniel (Recenzent) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Zvolen : Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav , [2020]. - 144 s. : obr., tab., 21 cm
  xkni - KNIHY
  (4) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
  kniha

  kniha

 4. Analýza diskurzu na príklade diskusie o spravovaní lesov v okolí Bratislavy elektronický zdroj
  Veverková Andrea
  Šálka Jaroslav (Iní) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Zvolen, 2020
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=42FF770CB0BE777973F426521E7F
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 5. Účinnosť nástrojov lesníckej politiky
  Dobšinská Zuzana TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Sarvašová Zuzana
  Šálka Jaroslav TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Báliková Klára TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Štěrbová Martina TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Sujová Katarína
  Čarný Alexander (Recenzent)
  Turok Jozef (Recenzent)
  Zvolen : Národné lesnícke centrum , 2019. - 85 s. : 27 obr., 15 tab., 25 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
  kniha

  kniha

 6. Participácia verejnosti pri tvorbe programov starostlivosti o lesy elektronický zdroj
  Jenčo Ján
  Šálka Jaroslav (Iní) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Zvolen, 2019
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=5379D0B7E3C25FE39031BD4ABF03
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 7. Aktuálne otázky ekonomiky a politiky lesného hospodárstva Slovenskej republiky : zborník vedeckých prác z konferencie. Zvolen, 12. december 2019
  Sarvašová Zuzana (Zostavovateľ / Kompilátor)
  Kovalčík Miroslav (Zostavovateľ / Kompilátor)
  Moravčík Martin (Zostavovateľ / Kompilátor)
  Hajdúchová Iveta (Recenzent) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Šupín Mikuláš (Recenzent) TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Zvolen : Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav , 2019. - 172 s. : obr., tab., 21 cm
  xkni - KNIHY
  (7) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
  kniha

  kniha

 8. Vzťah štátnej správy lesného hospodárstva a odborného lesného hospodára elektronický zdroj
  Boráková Martina
  Šálka Jaroslav (Iní) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=EEE57057A47611A7ED76C54E9AC3
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 9. Analýza legislatívnych zmien dane z lesných pozemkov v Slovenskej republike elektronický zdroj
  Marton Adam
  Dobšinská Zuzana (Iní) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=1EB520A0FC80D2201C0B6B3FADC4
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 10. Aktuálne otázky ekonomiky a politiky lesného hospodárstva Slovenskej republiky : zborník z odbornej konferencie. Zvolen, 13. december 2017
  Kovalčík Miroslav (Zostavovateľ / Kompilátor)
  Moravčík Martin (Zostavovateľ / Kompilátor)
  Zvolen : Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav , 2017. - 118 s. : obr., tab., 21 cm
  xkni - KNIHY
  (7) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
  kniha

  kniha