Výsledky vyhľadávania

 1. Environmentálne riziká a ich dopady na životné prostredie v katastri obce Vyšný Skálnik elektronický zdroj
  Katreniaková Katarína
  Belčáková Ingrid (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=6AA8E1A8284D263B46934F20F398
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. Doprava ako zdroj zaťaženia mestského prostredia ortuťou elektronický zdroj
  Babečková Lenka
  Zacharová Andrea (Iní) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=877A1C170D2F97A1D238A62BFB25
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 3. Vývoj kvality ovzdušia v meste Ružomberok elektronický zdroj
  Kašková Lucia
  Vanek Miroslav (Iní) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=877A1C170D2F97A1DE39A12BFB25
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. počítačový súbor

  počítačový súbor


 5. počítačový súbor

  počítačový súbor


 6. Air quality assessment as a public policy tool : scientific monograph
  Mačala Jozef
  Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava , 2016. - 175 s. : obr., tab., 25 cm
  xkni - KNIHY
  2, z toho voľných 2

 7. Vyhodnotenie vplyvu spoluspaľovania biomasy v elektrárni Nováky na ovzdušie elektronický zdroj
  Sluková Martina
  Vanek Miroslav (Iní) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=25207&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 8. počítačový súbor

  počítačový súbor


 9. Stanovenie kritických záťaží ako ekologických limitov vybraných lesných ekosystémov ovplyvňovaných imisiami : vedecká monografia
  Kandrík Radoslav TUZLFPP - Katedra prírodného prostredia
  Kunca Vladimír TUZFEAE - Katedra aplikovanej ekológie
  Škvarenina Jaroslav (Recenzent) TUZLFPP - Katedra prírodného prostredia
  Minďaš Jozef (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2014. - 82 s. : 46 obr., 21 tab., 21 príl. za textom, 25 cm
  xkni - KNIHY
  4, z toho voľných 1, prezenčne 1

 10. Fundamentals of air pollution
  Vallero Daniel A.
  Waltham : Academic Press , 2014. - xii, 986 s. : obr., tab., 29 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  kniha

  kniha