Výsledky vyhľadávania

 1. Soil and its properties in the urban environment
  Machava Ján
  Bublinec Eduard
  Demko Jaroslav TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Folia oecologica. Vol. 40, no. 1 (2013), s. 65-70. - Zvolen : Institute of Forest Ecology SAS, 2013
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2013: 1-2
  článok

  článok


 2. Súčasnosť a trendy v zhodnocovaní čistiarenských kalov
  Demko Jaroslav TUZLFLTM - Katedra lesnej ťažby a mechanizácie
  Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia. Roč. 37, č. 6 (2003), s. 325-327. - Ústav krajinnej ekológie SAV : Bratislava
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2003: 1-6
  kniha

  kniha


 3. Environmentálne aspekty energetického zhodnotenia odpadovej kôry a dreva v SCP
  Šavrnoch Ján
  Demko Jaroslav (Iní) TUZLFLTM - Katedra lesnej ťažby a mechanizácie
  Enviromagazín : dvojmesačník o tvorbe a ochrane životného prostredia. Roč. 6, č. 1 (2001), s. 24. - Ministerstvo ŽP SR : Bratislava
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2001: 1-6, 1 mimor. č.
  kniha

  kniha


 4. Energetická analýza dreva liesky obyčajnej (Corylus avellana)
  Demko Jaroslav TUZLFLTM - Katedra lesnej ťažby a mechanizácie
  Les-drevo-životné prostredie`97 : Sekcia č.4: Progresívne ťažbovo-dopravné technológie, protierózna ochrana pôdy a využitie biomasy lesa = Work group Nř4: Progressive harvesting technologies, soil erosion control and utilization of forest biomass/Valtýni, J.- Lukáč, T.- Messingerová, V.[eds.]. (1997), s. 109-112
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 5. Spalné teplo živice ihličnatých drevín
  Demko Jaroslav TUZLFLTM - Katedra lesnej ťažby a mechanizácie
  Acta Facultatis Forestalis 38 : Zborník vedeckých prác Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. (1996), s. 261-268
  xcla - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 6. Poškodzovanie stromov pri výchovných ťažbách
  Demko Jaroslav TUZLFLTM - Katedra lesnej ťažby a mechanizácie
  Acta Facultatis Forestalis 37/95. (1995), s. 231-242
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 7. Regenerácia lesných pôd po zhutnení
  Demko Jaroslav TUZLFLTM - Katedra lesnej ťažby a mechanizácie
  Lesnictví. Roč. 41, č. 11 (1995), s. 517-522
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 8. Zhutňovanie lesných pôd pri sústreďovaní dreva (Špeciálny lesný traktor LKT 40)
  Demko Jaroslav TUZLFLTM - Katedra lesnej ťažby a mechanizácie
  Lesnictví-Forestry. Roč. 40, č. 11 (1994), s. 482-485
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 9. Nové poznatky o kompostovaní kôry a iných biologických odpadov.
  Demko Jaroslav TUZLFLTM - Katedra lesnej ťažby a mechanizácie
  Druhotné suroviny lesa.. (1992), s. 77-82
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 10. Technologické zaťaženie lesných pôd na približovacích linkách.
  Demko Jaroslav TUZLFLTM - Katedra lesnej ťažby a mechanizácie
  Acta Facultatis Forestalis Zvolen, Czechoslovakia. Roč. 34 (1992), s. 321-330
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha