Výsledky vyhľadávania

 1. Deutsche Handelskorrespondenz. Teil 1. Kommunikation im Geschäftsleben
  Dvořáková Danica TUZJA - Ústav cudzích jazykov
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2009. - 72 s., 29 cm
  xkni - KNIHY
  20, z toho voľných 18, prezenčne 1
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 2. Deutsche handelskorrespondenz. Teil 2. Stellensuche
  Dvořáková Danica TUZJA - Ústav cudzích jazykov
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2008. - 72 s. : tab., príl., 29 cm
  xkni - KNIHY
  41, z toho voľných 38, prezenčne 1
 3. Wirtschaftsdeutsch : Lesetexte und Übungen
  Dvořáková Danica TUZDFJA
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2005. - 118 s. : obr., 29 cm + brož. slovník pod páskou (41 s.)
  xkni - KNIHY
  21, z toho voľných 17, prezenčne 1
 4. Jazyk nemecký : učebné texty a cvičenia
  Dvořáková Danica
  Klaudová Anna
  2004, Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene . - 234 s. : obr., tab., 29 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
 5. Požiarna ochrana : výkladový slovník slovensko-česko-anglicko-nemecko-francúzsko-ruský
  Dvořáková Danica
  Hudáková Katarína
  Jasenská Magda
  Klaudová Anna
  Králová Kristína
  Lejsalová Oľga
  Pauleová Denisa
  Tereňová Jana TUZJA - Ústav cudzích jazykov
  Cesnak Kvetoslav (Recenzent)
  Osvald Anton (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2000. - 371 s., 29 cm
  xkni - KNIHY
  11, z toho voľných 7, prezenčne 1
 6. Jazyk nemecký : učebné texty a cvičenia
  Dvořáková Danica TUZDFJA
  Klaudová Anna TUZDFJA
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 1997. - 234 s. : obr., 29 cm
  xkni - KNIHY
  32, z toho voľných 28
 7. Podnikové plánovanie
  Kníže Jiří TUZDFPH - Katedra ekonomiky, manažmentu a podnikania
  Dvořáková Danica TUZDFJA
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 1995. - 131 s. : obr., tab., príl., 29 cm
  xkni - KNIHY
  15, z toho voľných 10, prezenčne 1
 8. Nemčina pre poslucháčov drevárskeho inžinierstva
  Dvořáková Danica TUZDFJA
  Klaudová Anna TUZDFJA
  Zvolen : VŠLD Zvolen , 1992. - 202 s. : obr., 29 cm
  xkni - KNIHY
  21, z toho voľných 18, prezenčne 1
 9. Nemčina pre poslucháčov drevárskeho inžinierstva
  Dvořáková Danica TUZDFJA
  Klaudová Anna TUZDFJA
  Zvolen : VŠLD Zvolen , 1989. - 202 s. : obr., 29 cm
  xkni - KNIHY
  23, z toho voľných 21, prezenčne 1
 10. Nemčina pre poslucháčov drevárskeho inžinierstva
  Klaudová Anna TUZDFJA
  Dvořáková Danica TUZDFJA
  Zvolen : VŠLD Zvolen , 1983. - 182 s. : 26 obr., tab., 29 cm
  xkni - KNIHY
  5, z toho voľných 4