Výsledky vyhľadávania

 1. Elektronické praktikum z mykológie elektronický zdroj : vysokoškolské skriptá
  Gáperová Svetlana
  Gáper Ján TUZFEB - Katedra biológie a všeobecnej ekológie
  Michalíková Alžbeta
  Beck Terézia
  Hlaváč Pavol (Recenzent)
  Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica , 2019. - 110 s. [CD-ROM] : graf., obr., tab., 12 cm
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 2. Drevoznehodnocujúce huby 2018 elektronický zdroj : vedecký recenzovaný zborník vydaný pri príležitosti životného jubilea prof. Ing. Ladislava Reinprechta, CSc. a prof. RNDr. Jána Gápera, CSc.
  Vidholdová Zuzana (Vedecký redaktor) TUZDFDT - Katedra drevárskych technológií
  Hlaváč Pavol (Vedecký redaktor) TUZLFIOLK - Katedra integrovanej ochrany lesa a krajiny
  Kunca Andrej (Recenzent)
  Blaško Ľubomír (Recenzent)
  Nosáľ Erik (Recenzent) TUZDFDT - Katedra drevárskych technológií
  Jochim Stanislav (Recenzent) TUZDFDS - Katedra drevených stavieb
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2018. - 1 elektronický optický disk [cca 167 s.] [CD-ROM] : obr., tab., far. fotogr., 12 cm
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (18) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  3, z toho voľných 0, prezenčne 3
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 3. Integrovaná ochrana lesa a krajiny elektronický zdroj : recenzovaný zborník z konferencie usporiadanej pri príležitosti životného jubilea prof. Ing. Jaroslava Kmeťa, PhD. a doc. Ing. Milana Kodríka, CSc.
  Hlaváč Pavol (Vedecký redaktor) TUZLFIOLK - Katedra integrovanej ochrany lesa a krajiny
  Kelbel Peter (Recenzent)
  Kunca Andrej (Recenzent)
  Blaško Luboš (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2017. - 100 s. [CD-ROM] : obr., tab., grafy, fotogr. príl. za textom, 12 cm
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (9) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  3, z toho voľných 0, prezenčne 3
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 4. Ochrana lesa 2017 elektronický zdroj : extrémy v lesných porastoch a ich odolnostný potenciál. recenzovaný zborník pôvodných vedeckých prác
  Hlaváč Pavol (Vedecký redaktor) TUZLFIOLK - Katedra integrovanej ochrany lesa a krajiny
  Kunca Andrej (Recenzent)
  Blaško Ľubomír (Recenzent)
  Kelbel Peter (Recenzent)
  Kmeť Jaroslav (Recenzent) TUZLFIOLK - Katedra integrovanej ochrany lesa a krajiny
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2017. - 1 elektronický optický disk, 12 cm
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (10) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  3, z toho voľných 0, prezenčne 3
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 5. Lesné požiare a integrovaný systém ochrany lesov pred požiarmi elektronický zdroj : monografia
  Hlaváč Pavol TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Chromek Ivan TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Kmeť Jaroslav (Recenzent) TUZLFIOLK - Katedra integrovanej ochrany lesa a krajiny
  Jagerčík Marián (Recenzent)
  Kodrík Milan (Recenzent) TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2016. - 1 elektronický optický disk
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  3, z toho voľných 0, prezenčne 3
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 6. Ochrana drevín a dreva 2016 elektronický zdroj : zborník recenzovaných vedeckých prác a abstraktov. proceedings of peer-reviewed scientific papers and abstracts
  Hlaváč Pavol (Vedecký redaktor) TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Vidholdová Zuzana (Vedecký redaktor) TUZDFDT - Katedra drevárskych technológií
  Kmeť Jaroslav (Recenzent) TUZLFIOLK - Katedra integrovanej ochrany lesa a krajiny
  Blaško Luboš (Recenzent)
  Reinprecht Ladislav (Recenzent) TUZDFDT - Katedra drevárskych technológií
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2016. - 1 elektronický optický disk
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (13) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  3, z toho voľných 0, prezenčne 3
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 7. Ochrana lesa 2015 elektronický zdroj : recenzovaný zborník pôvodných vedeckých a odborných prác. proceedings of the reviewed original scientific and profes[s]ional papers
  Hlaváč Pavol (Vedecký redaktor) TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Kmeť Jaroslav (Recenzent) TUZLFF - Katedra fytológie
  Kunca Andrej (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2015. - 1 elektronický optický disk
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (12) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  3, z toho voľných 0, prezenčne 3
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 8. Atlas lesnícky významných húb rastúcich v porastoch VšLP TU vo Zvolene elektronický zdroj
  Hlaváč Pavol TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Pavlík Martin TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Kunca Andrej (Recenzent)
  Kodrík Milan (Recenzent) TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2014. - 1 elektronický optický disk
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  3, z toho voľných 0, prezenčne 3
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 9. Drevoznehodnocujúce huby 2013 elektronický zdroj : zborník recenzovaných vedeckých prác, referátov a abstraktov. proceedings of peer-reviewed scientific papers, lectures and abstracts
  Hlaváč Pavol (Vedecký redaktor) TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Pavlík Martin (Recenzent) TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Gáper Ján (Recenzent) TUZFEB - Katedra biológie a všeobecnej ekológie
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2013. - 1 elektronický optický disk
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (9) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  3, z toho voľných 0, prezenčne 3
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 10. Ochrana lesa 2013 elektronický zdroj : manažment lesných ekosystémov ovplyvnených mimoriadnymi udalosťami. zborník referátov, abstraktov a posterov z medzinárodnej vedeckej konferencie venovanej nedožitému životnému jubileu prof. Ing. Dr. h.c. Miroslava Stolinu, DrSc.
  Hlaváč Pavol (Vedecký redaktor) TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Kodrík Milan (Vedecký redaktor) TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2013. - 1 elektronický optický disk
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (7) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  3, z toho voľných 0, prezenčne 3
  počítačový súbor

  počítačový súbor