Výsledky vyhľadávania

 1. Taxocenózy koscov (Opiliones) a ich bioindikačný potenciál v evaluácii ekologických a environmentálnych parametrov krajiny Podunajska : vedecká monografia
  Litavský Juraj
  Stašiov Slavomír TUZFEB - Katedra biológie a všeobecnej ekológie
  Fedor Peter
  Majzlan Oto (Recenzent)
  Fenďa Peter (Recenzent)
  Mihál Ivan (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2019. - 117 s. : graf., obr., tab., 25 cm
  xkni - KNIHY
  3, z toho voľných 1, prezenčne 1
 2. Vplyv narušených lesných ekosystémov na spoločenstvá pavúkovcov (Arachnida) elektronický zdroj
  Černecká Ľudmila
  Mihál Ivan (Školiteľ (konzultant)) SAVEKLES - Ústav ekológie lesa
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=DD9282570EFDEA065079AFAC0787
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 3. Pavúkovce Cerovej vrchoviny : (Arachnida: Araneae, Pseudoscorpiones, Opiliones, Acari)
  Mašán Peter (Vedecký redaktor)
  Mihál Ivan (Vedecký redaktor) SAVEKLES - Ústav ekológie lesa
  Banská Bystrica : Štátna ochrana prírody SR , 2009, Rimavská Sobota : Správa CHKO Cerová vrchovina , Bratislava : Ústav zoológie SAV , Zvolen : Ústav ekológie lesa SAV . - 311 s. : far. fot. príl., 25 cm
  xkni - KNIHY
  (3) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  3, z toho voľných 3