Výsledky vyhľadávania

 1. Vybrané zložky avifauny ako indikátory environmentálnych zmien v oblasti výstavby vodného diela na Dunaji
  Kovačovský Pavel
  Rychlík Ivo
  Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, 3/1994. S. 108-119. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1994
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha

 2. K diverzite ekologickej kvality foriem využitia zeme CHKO Malé Karpaty
  Seko Lucián
  Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, 3/1994. S. 98-107. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1994
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha