Výsledky vyhľadávania

 1. Central European Forestry Journal
  Zvolen : National Forest Centre
  xszp - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  Súborný záznam: použite odkaz na záznam čísla alebo zväzku
  2019: 1, 2
  2018: 1, 2, 3-4
  2017: 1, 2-3, 4
  (8) Katalóg - PERIODIKÁ - Prijaté čísla
  (18) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  časopis

  časopis

 2. Lesnícky výskumný ústav : 120. výročie organizovaného lesníckeho výskumu na Slovensku. História a pôsobenie ústavu v rokoch 2013-2018
  Bucha Tomáš (Vedecký redaktor)
  Zvolen : Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav , 2018. - 164 s. : obr., tab., fotogr., 24 cm + 1 CD-ROM
  xkni - KNIHY
  2, z toho voľných 1, prezenčne 1
 3. Lesná pedagogika : učebné texty k vzdelávaciemu programu
  Loyová Dana (Vedecký redaktor)
  Zvolen : Národné lesnícke centrum - Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania , 2018. - 112 s. : obr., príl. za textom, 30 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
 4. Aktuálne otázky ekonomiky a politiky lesného hospodárstva Slovenskej republiky : zborník vedeckých prác z konferencie. Zvolen, 12. december 2018
  Sarvašová Zuzana (Zostavovateľ / Kompilátor)
  Kovalčík Miroslav (Zostavovateľ / Kompilátor)
  Moravčík Martin (Zostavovateľ / Kompilátor)
  Hajdúchová Iveta (Recenzent) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Halaj Daniel (Recenzent) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Zvolen : Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav , 2018. - 157 s. : obr., tab., 21 cm
  xkni - KNIHY
  (11) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
 5. Aktuálne problémy v zakladaní a pestovaní lesa : zborník referátov z 6. medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 26.-27. septembra 2018 v Dolnej Strehovej
  Štefančík Igor (Zostavovateľ / Kompilátor)
  Bednárová Dagmar (Zostavovateľ / Kompilátor)
  Zvolen : Národné lesnícke centrum , 2018. - 98 s. : obr., tab., 21 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 1
 6. Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov. I. časť II. časť III. časť IV. časť V. časť. Pestovanie lesov Ťažba dreva, doprava dreva, ochrana dreva, ekologické technológie a lesotechnické meliorácie Hospodárska úprava lesov a realizácia programov starostlivosti o lesy Vybrané problémy lesného hospodárstva z pohľadu lesníckej a s lesníctvom súvisiacej legislatívy Ochrana lesov
  Bruchánik Rudolf
  Švančara Ján
  Zima Peter
  Zlocha Róbert
  Kunca Andrej
  Zvolen : Národné lesnícke centrum , 2017. - 1 zv. (rôzne stránkovanie) : obr., tab., 30 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 1
 7. Aktuálne otázky ekonomiky a politiky lesného hospodárstva Slovenskej republiky : zborník z odbornej konferencie. Zvolen, 13. december 2017
  Kovalčík Miroslav (Zostavovateľ / Kompilátor)
  Moravčík Martin (Zostavovateľ / Kompilátor)
  Zvolen : Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav , 2017. - 118 s. : obr., tab., 21 cm
  xkni - KNIHY
  (7) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1