Výsledky vyhľadávania

 1. Zhodnotenie dreva ako podmienka revitalizácie slovenského drevospracujúceho priemyslu
  Marčok Milan TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Šupín Mikuláš TUZDFMOS - Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva
  Drevo. Roč. 51, č. 7/8 (1996), s. 145-146
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha

 2. Rozdával vedecké a odborné poznatky
  Drevárska súčasnosť. Roč. 7, č. 10 (1996), s. 1072
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha

 3. Zomrel profesor Nemec
  Drevo. Roč. 51, č. 7/8 (1996), s. 175-176
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha