Výsledky vyhľadávania

 1. Vplyv mechanického poškodenia na zdravotný stav bukových porastov na LS Nitrianske Rudno elektronický zdroj
  Ignác Mário
  Hlaváč Pavol (Iní) TUZLFIOLK - Katedra integrovanej ochrany lesa a krajiny
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioFormChild3&sid=AF3151A314B042018F91114AC3D9
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. Nekrotické ochorenia kôry buka na LHC Plášťovce-LS Plášťovce
  Mihalovič Marian
  Hlaváč Pavol (Iní) TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Zvolen, 2007. - 48 s. : obr., tab., obr. príl., 30 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 3. kniha

  kniha


 4. Contribution to the knowledge of Beech Bark Disease in the Magura working-plan area, West Carpathian Mountains
  Kunca Andrej
  Zúbrik Milan
  Leontovyč Roman LVÚ, Zvolen
  Lesnícky časopis : odborný vedecký časopis s lesníckou a poľovníckou tematikou. Roč. 46, č. 1 (2000), s. 59-67. - Slovak Academic Press : Bratislava
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2000: 1
  2000: 1-4
  kniha

  kniha


 5. kniha

  kniha


 6. Červec bukový (Cryptococcus Fagi Bärenspr.) ako vektor chorôb buka
  Suvák Martin TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Kodrík Jozef (Iní) TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Zvolen, 1998. - 87 s. : 24 obr., 23 tab., 30 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 7. Rozšírenie červca bukového (Cryptococcus fagi Bärensp.) v bukových porastoch
  Suvák Martin TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Acta facultatis forestalis Zvolen Slovakia, 40-1998. S. 73-83. - Zvolen : Technická univerzita, 1998
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 8. Výskyt hubových nekróz kôry v bučinách vo vzťahu k výskytu červca bukového (Cryptococus fagi Bärenspr.)
  Suvák Martin TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Mykoflóra pod vplyvom zmien životného prostredia. S. 91-95. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 1998 / Pavlík Martin 1964-
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 9. Význam červca bukového (Cryptococcus fagi Bärensp.) na Slovensku
  Suvák Martin TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Aktuálne problémy lesníckej zoológie a lesníckej entomológie : zborník referátov z vedeckej konferencie k 70. narodeninám prof. Ing. J. Sládeka, CSc. a doc. Ing. E. Gogolu, Csc. S. 205-209. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 1998 / Kropil Rudolf 1964-
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 10. Význam červca bukového (Cryptococcus fagi Bärensp.)
  Sovák M.
  Les-drevo-životné prostredie`97 : Sekcia č. 1: Ekológia lesa a jeho integrovaná ochrana = Working Group Nř1: Forest Ecology and Integrated Forest Protection Krížová, E. - Kodrík, J. [eds.]. (1997), s. 229-234
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha