Výsledky vyhľadávania

 1. Porovnanie produkcie rýchlorastúcich drevín pri použití alternatívnych spôsobov hnojenia elektronický zdroj
  Greschner Marek
  Lieskovský Martin (Iní) TUZLFLTLM - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioFormChild6&sid=BEAFF42FBA401D6E6BE624351766
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. Výskum biologickej rozložiteľnosti vybraných organických odpadov elektronický zdroj
  Poništ Juraj
  Samešová Dagmar (Iní) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioFormChild3&sid=7FE4E0810F66E41DFDA1CF23557F
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 3. Návrh ekotechnického riešenia úpravy kalov z čistiarní odpadových vôd pre ich efektívne zhodnocovanie elektronický zdroj
  Dubovecký Patrik
  Ružinská Eva (Iní) TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=24827&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. Sewage sludge and some of its properties : distribution and mobility of heavy metals in waste water treatment plants
  Ďuricová Anna TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Saarbrücken : Lambert Academic Publishing , 2016. - 149 s. : obr., tab., 22 cm
  xkni - KNIHY
  3, z toho voľných 0, prezenčne 1

 5. Hodnotenie produkcie bioplynu v spoločnej bioplynovej stanici ČOV a farmy na chov ošípaných elektronický zdroj
  Kováč Michal
  Samešová Dagmar (Iní) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=25277&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 6. počítačový súbor

  počítačový súbor


 7. počítačový súbor

  počítačový súbor


 8. Vplyv vybraných meteorologických faktorov na obsah rádionuklidov v kaloch z čistiarne odpadových vôd elektronický zdroj
  Kokavec Ján
  Vanek Miroslav (Iní) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen, 2015
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=22244&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 9. Sledovanie vybraných vlastností zmesí čistiarenského kalu s dreveným uhlím elektronický zdroj
  Mišečková Miriam
  Ďuricová Anna (Iní) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen, 2015
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=23579&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 10. Efektívne ekotechnické využitie čistiarenských kalov elektronický zdroj
  Poliak Tomáš
  Ružinská Eva (Iní) TUZFTELT - Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
  Zvolen, 2015
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=23194&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor