Výsledky vyhľadávania

 1. The effect of humidity on the shear strength of glued wood based and plastic joints
  Máchová Eliška
  Holouš Zdeněk
  Langová Nadežda TUZDFNDV - Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
  Balážová Žaneta TUZJA - Ústav cudzích jazykov
  Acta Facultatis Xylologiae Zvolen : vedecký časopis Drevárskej fakulty. Vol. 60, no. 1 (2018), s. 113-120. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2018
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2018: 1
  https://df.tuzvo.sk/sites/default/files/12-01-18_0.pdf
  článok

  článok

 2. Adhézia kôry na kmeni buka a duba elektronický zdroj
  Vilkovský Peter TUZDFNOD - Katedra náuky o dreve
  Čunderlík Igor (Školiteľ (konzultant)) TUZDFNOD - Katedra náuky o dreve
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=85D30AFD358849054B9CBA4E20A9&seo=
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 3. Structure of phloem and wood/bark shear strength of the sessile oak during dormant and growing period
  Vilkovský Peter TUZDFNOD - Katedra náuky o dreve
  Čunderlík Igor TUZDFNOD - Katedra náuky o dreve
  Acta Facultatis Xylologiae Zvolen : vedecký časopis Drevárskej fakulty. Roč. 59, č. 1 (2017), s. 17-26. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2017
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2017: 1
  https://df.tuzvo.sk/sites/default/files/02-01-17_3_0_0_1_1_0_0_0_0_0_0_0_0.pdf
  článok

  článok

 4. Effect of different fire retardants on birch plywood properties
  Bekhta Pavlo
  Bryn Olesya
  Sedliačik Ján TUZDFNDV - Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
  Novák Igor
  Acta Facultatis Xylologiae Zvolen : vedecký časopis Drevárskej fakulty. Roč. 58, č. 1 (2016), s. 59-66. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 1
  https://df.tuzvo.sk/sites/default/files/07-01-16_1_0.pdf
  článok

  článok

 5. Effect of different hardeners for urea-formaldehyde resin on properties of birch plywood
  Bekhta Pavlo
  Sedliačik Ján TUZDFNDV - Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
  Saldan Roman
  Novák Igor
  Acta Facultatis Xylologiae Zvolen : vedecký časopis Drevárskej fakulty. Roč. 58, č. 2 (2016), s. 65-72
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 2
  https://df.tuzvo.sk/sites/default/files/07-02-16_1_0.pdf
  článok

  článok

 6. Hygienické vlastnosti dosiek na báze dreva pre nábytkársku výrobu elektronický zdroj
  Mašlej Matej
  Šmidriaková Mária (Iní) TUZDFNDV - Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=24885&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor

 7. Odolnost ETICS vůči zatížení působícímu rovnoběžně s rovinou fasády
  Dvořák Jan
  Lorenc Petr
  Řehoř Ivan
  Materiály pro stavbu. Roč. 20, č. 1 (2014), s. 46-49. - Praha Praha : Springer Media : Business Media CZ, 2014
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2014: 1-9
  článok

  článok

 8. počítačový súbor

  počítačový súbor

 9. Vplyv spôsobu opracovania povrchu dreva na kvalitu lepeného spoja
  Sedileková Petra TUZDFNDV - Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
  Pokroky vo výrobe a použití lepidiel v drevopriemysle : XX. sympózium : zborník pôvodných vedeckých prác : Zvolen, jún 29 - júl 1, 2011. S. 236-241. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2011 / Sedliačik Ján 1968- ; Sedliačiková Mariana 1979- ; Pokroky vo výrobe a použití lepidiel v drevopriemysle Sympózium
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok

 10. Modifikácia rezorcinolových lepidiel biopolymérmi na lepenie dreva s vyšším obsahom vlhkosti
  Šmidriaková Mária
  Kollár Milan
  Acta facultatis xylologiae Zvolen : vedecký časopis Drevárskej fakulty. Roč. 53, č. 1 (2011), s. 33-41. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2011
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2011: 1-2
  kniha

  kniha