Výsledky vyhľadávania

 1. Telesná výchova a šport v živote človeka elektronický zdroj : recenzovaný zborník vedeckých prác
  Baisová Karin (Zostavovateľ / Kompilátor) TUZUTV - Ústav telesnej výchovy a športu
  Kružliak Martin (Zostavovateľ / Kompilátor) TUZUTV - Ústav telesnej výchovy a športu
  Michal Jiří (Recenzent)
  Adamčák Štefan (Recenzent) UMBFH - Fakulta humanitných vied
  Štefko Jozef (Recenzent) TUZDFDS - Katedra drevených stavieb
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2016. - 1 elektronický optický disk
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (7) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  3, z toho voľných 0, prezenčne 3
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. Šport ako možnosť trávenia voľného času manažérov
  Kužma Miroslav
  Andrejčák Imrich
  Manažment podnikov. Roč. 6, č. 4 (2016), s. 211-215. - Prešov : VPS Slovakia, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 4
  článok

  článok


 3. Marketing neziskových organizácií, športu a kultúry
  Tajtáková Mária
  Nová Jana
  Bedřich Ladislav
  Kelemen Jozef (Recenzent)
  Bačuvčík Radim (Recenzent)
  Bratislava : Wolters Kluwer , 2016. - 194 s. : 29 obr., 20 tab., 21 cm
  xkni - KNIHY
  2, z toho voľných 1, prezenčne 1

 4. Telesná výchova a šport – prostriedok vytvárania vzťahu mladej generácie k pohybu a športu elektronický zdroj : abstrakty vybraných príspevkov z 6. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou
  Baisová Karin (Zostavovateľ / Kompilátor) TUZUTV - Ústav telesnej výchovy a športu
  Kružliak Martin (Zostavovateľ / Kompilátor) TUZUTV - Ústav telesnej výchovy a športu
  Michal Jiří (Recenzent)
  Adamčák Štefan (Recenzent) UMBFH - Fakulta humanitných vied
  Štefko Jozef (Recenzent) TUZDFDS - Katedra drevených stavieb
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2015. - 1 elektronický optický disk
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  3, z toho voľných 0, prezenčne 3
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 5. Telesná výchova a šport v živote človeka elektronický zdroj : recenzovaný zborník vedeckých prác
  Baisová Karin (Zostavovateľ / Kompilátor) TUZUTV - Ústav telesnej výchovy a športu
  Kružliak Martin (Zostavovateľ / Kompilátor) TUZUTV - Ústav telesnej výchovy a športu
  Azor Stanislav (Zostavovateľ / Kompilátor) TUZUTV - Ústav telesnej výchovy a športu
  Vute Rajko (Recenzent)
  Michal Jiří (Recenzent)
  Adamčák Štefan (Recenzent) UMBFH - Fakulta humanitných vied
  Štefko Jozef (Recenzent) TUZDFDS - Katedra drevených stavieb
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2015. - 1 elektronický optický disk
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (4) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  3, z toho voľných 0, prezenčne 3
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 6. Teoretyczne i praktyczne uwarunkowania kultury fizycznej i turystyki
  Drozdek-Malolepsza Tereza (Zostavovateľ / Kompilátor)
  Buková Alena (Zostavovateľ / Kompilátor)
  Pasko Artur (Recenzent)
  Czestochowa : Akademia im. Jana Dlugosza w Czestochowie , 2015. - 208 s. : far. obr., tab., 24 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 1

 7. Telesná výchova a šport - prostriedok vytvárania vzťahu mladej generácie k pohybu a športu elektronický zdroj : abstrakty vybraných príspevkov z 5. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou
  Baisová Karin (Zostavovateľ / Kompilátor) TUZUTV - Ústav telesnej výchovy a športu
  Kružliak Martin (Zostavovateľ / Kompilátor) TUZUTV - Ústav telesnej výchovy a športu
  Michal Jiří (Recenzent)
  Azor Stanislav (Recenzent) TUZUTV - Ústav telesnej výchovy a športu
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2014. - 1 elektronický optický disk
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  3, z toho voľných 0, prezenčne 3
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 8. Telesná výchova a šport v živote človeka elektronický zdroj : recenzovaný zborník vedeckých prác
  Baisová Karin (Zostavovateľ / Kompilátor) TUZUTV - Ústav telesnej výchovy a športu
  Kružliak Martin (Zostavovateľ / Kompilátor) TUZUTV - Ústav telesnej výchovy a športu
  Azor Stanislav (Zostavovateľ / Kompilátor) TUZUTV - Ústav telesnej výchovy a športu
  Vute Rajko (Recenzent)
  Michal Jiří (Recenzent)
  Adamčák Štefan (Recenzent)
  Štefko Jozef (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2014. - 1 elektronický optický disk
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (10) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  3, z toho voľných 0, prezenčne 3
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 9. Prípravné cvičenia a pohybové hry so zameraním na florbal elektronický zdroj
  Sujová Lucia
  Baisová Karin TUZUTV - Ústav telesnej výchovy a športu
  Kružliak Martin TUZUTV - Ústav telesnej výchovy a športu
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2013. - 1 elektronický optický disk : text, 7 videopríl. (zvuk, far.)
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  3, z toho voľných 0, prezenčne 3
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 10. Telesná výchova a šport - prostriedok vytvárania vzťahu mladej generácie k pohybu a športu elektronický zdroj : recenzovaný zborník abstraktov zo 4. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou uskutočnenej 24. septembra 2013 vo Zvolene
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2013. - 1 elektronický optický disk
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  3, z toho voľných 0, prezenčne 3
  počítačový súbor

  počítačový súbor