Výsledky vyhľadávania

 1. Drevospracujúci priemysel: slabá previazanosť s lesníctvom
  Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. Roč. 9, č. 39 (Trend Top 1999 v priemysle), s. 46-47 (príloha). - Trendy : Bratislava
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  1999: 37-43
  kniha

  kniha

 2. Energetika: Slovenské elektrárne zvyšujú stratu
  Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. Roč. 9, č. 39 (Trend Top 1999 v priemysle), s. 26 (príloha). - Trendy : Bratislava
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  1999: 37-43
  kniha

  kniha

 3. Kožiarsky a obuvnícky priemysel: strata odbytu na domácom trhu
  Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. Roč. 9, č. 39 (Trend Top 1999 v priemysle), s. 56-57 (príloha). - Trendy : Bratislava
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  1999: 37-43
  kniha

  kniha

 4. Najväčšie nefinančné podniky
  Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. Roč. 9, č. 45 (príl. Trend Top 1999), s. 11-31 (príloha). - Trendy : Bratislava
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  1999: 44-51
  kniha

  kniha

 5. Najväčšie nefinančné podniky Slovenska podľa celkových tržieb za rok 2002
  Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. Roč. 13, č. 25 (príl. Top 200) (2003), s. 5-9 (príloha). - Trend Holding : Bratislava
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2003: 1-26
  kniha

  kniha

 6. Najväčšie podniky v regiónoch
  Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. Roč. 9, č. 45 (príl. Trend Top 1999), s. 33-39 (príloha). - Trendy : Bratislava
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  1999: 44-51
  kniha

  kniha

 7. Odvetvia
  Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. Roč. 9, č. 45 (príl. Trend Top 1999), s. 41-55 (príloha). - Trendy : Bratislava
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  1999: 44-51
  kniha

  kniha

 8. Polygrafický priemysel: pod tlakom elektronických médií
  Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. Roč. 9, č. 39 (Trend Top 1999 v priemysle), s. 52-53 (príloha). - Trendy : Bratislava
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  1999: 37-43
  kniha

  kniha

 9. Potravinársky priemysel: výrazné zvýšenie straty
  Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. Roč. 9, č. 39 (Trend Top 1999 v priemysle), s. 62-66 (príloha). - Trendy : Bratislava
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  1999: 37-43
  kniha

  kniha

 10. Priemysel celulózy a papiera: cyklický vývoj porušený
  Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. Roč. 9, č. 39 (Trend Top 1999 v priemysle), s. 48-51 (príloha). - Trendy : Bratislava
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  1999: 37-43
  kniha

  kniha