Výsledky vyhľadávania

 1. Metódy separácie ťažkých kovov v ČOV
  Minárová Katarína
  Mračna Viliam (Iní) TUZFTEZS - Katedra environmentálnej techniky
  Zvolen, 47 s.. - obr., tab. : 30 cm, 1 CD
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 2. Kumulácia ortuti v hubách v Krupinskej planine elektronický zdroj
  Ganc Marek
  Ollerová Hana (Iní) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=6AA8E1A8284D263B46904F20F398
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 3. Doprava ako zdroj zaťaženia mestského prostredia ortuťou elektronický zdroj
  Babečková Lenka
  Zacharová Andrea (Iní) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=877A1C170D2F97A1D238A62BFB25
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. Hodnotenie rizík vybraných kovových prvkov vo vodách elektronický zdroj
  Melichová Zuzana
  Ďuricová Anna TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Samešová Dagmar TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Nagyová Iveta
  Bálintová Magdaléna (Recenzent)
  Fazekašová Danica (Recenzent)
  Andráš Peter (Recenzent)
  Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici , 2017. - 233 s. [CD-ROM] : obr., tab., 12 cm
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 5. Analýza environmentálnych rizík výroby hliníka elektronický zdroj
  Rasulov Oqil TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Schwarz Marián (Školiteľ (konzultant)) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=F91B27064E1B8768207F24F9EB7C&seo=
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 6. Vplyv dlhodobej kontaminácie na odlišné rastlinné spoločenstvá
  Šalamún Peter
  Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. Roč. 51, č. 3 (2017), s. 157-161. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2017
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2017: 3
  článok

  článok


 7. Pollution control and resource recovery: municipal solid wastes incineration : bottom ash and fly ash
  Zhao Youcai
  Amsterdam : Butterworth-Heinemann , 2017. - xix, 347 s. : obr., tab., 23 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  kniha

  kniha


 8. Nové poznatky v genetice rostlin VI. Tolerance rostlin k těžkým kovům
  Živa : časopis pro popularizaci biologie. Roč. 65, č. 4 (2017), s. 156-158. - Praha : Academia, 2017
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2017: 4
  článok

  článok


 9. Sewage sludge and some of its properties : distribution and mobility of heavy metals in waste water treatment plants
  Ďuricová Anna TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Saarbrücken : Lambert Academic Publishing , 2016. - 149 s. : obr., tab., 22 cm
  xkni - KNIHY
  3, z toho voľných 0, prezenčne 1

 10. Zefektívnenie procesu čistenia odpadových vôd z povrchovej úpravy kovov elektronický zdroj
  Renčoková Lucia
  Ďuricová Anna (Iní) TUZFEEI - Katedra environmentálneho inžinierstva
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=25288&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor