Výsledky vyhľadávania

 1. Klíč k určování našich druhů václavek (Armillaria) s poznámkami k jednotlivým druhům
  Antonín Vladimír
  Tomšovský Michal (072)
  Mykologické listy : časopis České vědecké společnosti pro mykologii. Č. 110 (2010), s. 1-6. - Praha : Česká vědecká společnost pro mykologii, 2010
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2010: 110-114
  článok

  článok


 2. Václavky - známé neznámé houby
  Antonín Vladimír
  Tomšovský Michal
  Živa : časopis pro biologickou práci. Roč. 58, č. 6 (2010), s. 254-255. - Praha : Academia, 2010
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2010: 6
  2010: 1-6
  článok

  článok


 3. Koexistencia podpňoviek a podkôrneho hmyzu v chradnúcich smrečinách Kysúc
  Longauerová Valéria
  Vakula Jozef
  Leontovyč Roman LVÚ, Zvolen
  Lesnícky časopis. Roč. 56, č. 3 (2010), s. 257-268. - Bratislava : Slovak Academic Press, 2010
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2010: 1-4
  článok

  článok


 4. Výskyt druhov Armillaria v chradnúcich smrečinách na severozápadnom Slovensku
  Longauerová Valéria
  Drevoznehodnocujúce huby 2009 : zborník recenzovaných vedeckých prác a referátov zo 6. medzinárodného sympózia venovaného Ing. Antonovi Janitorovi, PhD., za prínos v oblasti rozvoja fytopatológie a mykológie. S. 39-43. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2009 / Hlaváč Pavol 1965- ; Reinprecht Ladislav 1953- ; Gáper Ján 1957- ; Drevoznehodnocujúce huby 2009 Medzinárodné sympózium
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok


 5. Występowanie zgnilizny odziomkowej w wybranych drzewostanach świerkowych Karpat Zachodnich
  Chomicz Elżbieta
  Niemtur Stanisław
  Lesne Prace Badawcze. Vol. 69, Nu. 3 (2008), s. 233-241. - Warszawa : Instytut Badawczy Lesnictwa, 2008
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2008: Nu. 1-4
  článok

  článok


 6. Uwarunkowania występowania opieńkowej zgnilizny korzeni w lasach Beskidu Żywieckiego
  Lech Paweł
  Żółciak Anna
  Lesne Prace Badawcze. Nu. 2 (2006), s. 33-49. - Warszawa : Instytut Badawczy Lesnictwa, 2006
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2006: Nu.1-4
  článok

  článok


 7. Zamieranie świerków w Beskidach
  Stocki Jacek
  Przemysl drzewny : czasopismo stowarzyszenia inzynierów i techników lesnictva i drzewnictwa. R. 57, nr. 7-8 (2006), s. 14-16. - Warszawa : Wydawnictwo Swiat, 2006
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2006: nr. 7-12
  článok

  článok


 8. Biochemiczne aspekty infekcji drzew przez grzyby z rodzaju Armillaria
  Lech Paweł
  Lesne Prace Badawcze. Nu. 3 (2005), s. 93-101. - Warszawa : Instytut Badawczy Lesnictwa, 2005
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2005: Nu. 1-4
  článok

  článok


 9. Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink, václavka smrková
  Soukup František
  Lesnická práce. Roč. 84, č. 10 (2005), s. príl. I-IV. - Praha Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, 2005
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2005: 10
  2005: 7-12
  článok

  článok


 10. článok

  článok