Výsledky vyhľadávania

 1. Chránená krajinná oblasť Východné Karpaty
  Dubás Martin
  Krásy Slovenska : obrázkový časopis venovaný prírodným krásam a zaujímavostiam Slovenska, turistike, cestovnému ruchu, horolezectvu, jaskyniarstvu, ochrane prírody a národopisu. Roč. 90, č. 3-4 (2013), s. 8-15. - Bratislava Bratislava : Turservis : Dajama, 2013
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2013: 3-4
  2013: 1-12
  článok

  článok


 2. Ochrana přírody Galapág
  Šebela Miroslav
  Veronica : časopis pro ochranu přírody a krajiny. Roč. 23, č. 3 (2009), s. 4-6. - Brno : Regionální sdružení ČSOP, 2009
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2009: 1-6
  článok

  článok


 3. Národný park a stratégia rozvoja vidieckej turistiky v regióne
  Marcineková Jaroslava
  Národné parky : časopis Správy národných parkov Slovenskej republiky. Roč. 4, č. 3 (2000), s. 7. - Správa národných parkov SR : Liptovský Mikuláš
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2000: 1-4
  kniha

  kniha


 4. Zastúpenie drevín v lesoch Medzinárodnej biosférickej rezervácie Východné Karpaty
  Piroš Milan
  Národné parky : časopis Správy národných parkov Slovenskej republiky. Roč. 4, č. 2 (2000), s. 14. - Správa národných parkov SR : Liptovský Mikuláš
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2000: 1-4
  kniha

  kniha


 5. kniha

  kniha


 6. Prírodné bohatstvo medzinárodnej biosférickej rezervácie Východné Karpaty a jej ochrana
  Ruščančinová A.
  Národné parky : časopis Správy národných parkov Slovenskej republiky. Roč. 2, č. 3 (1998), s. 3. - Správa národných parkov Slovenskej republiky : Tatranská Lomnica
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 7. Typy reliéfu a prírodnej krajiny v Biosférickej rezervácii Východné Karpaty
  Midriak Rudolf TUZFEAE - Katedra aplikovanej ekológie
  Acta Facultatis Ecologiae, 4, Zborník vedeckých prác Fakulty ekológie a environmentalistiky vo Zvolene. (1997[1998]), s. 43-53
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 8. Stresové faktory lesníckej hospodárskej činnosti na území Bukovských vrchov
  Zaušková Ľubica TUZFEAE - Katedra aplikovanej ekológie
  Acta Facultatis Ecologiae, 4, Zborník vedeckých prác Fakulty ekológie a environmentalistiky vo Zvolene. (1997[1998]), s. 55-60
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 9. Eindrücke von einer Reise in Buchen - Urwälder der Ostkarpaten (Polén und Ukraine)
  Broggi Mario F.
  Buffi R.
  Schweiz. Z. Forstwes.. Roč. 146, č. 3 (1995), s. 207-216
  xcla - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 10. Antropogenni zminí biogeocenotičnogo pokrivu v karpatskomu regioni
  Golubec M. A. (Upravovateľ / Adaptátor)
  Kijev : Naukova dumka , 1994. - 164 s.: obr., tab.
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 1