Výsledky vyhľadávania

 1. počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. Vývoj populácie lykokaza jaseňového v rokoch 2016-2017 na LS Svinica (OZ Košice) elektronický zdroj
  Kováč Lukáš
  Kodrík Milan (Iní) TUZLFIOLK - Katedra integrovanej ochrany lesa a krajiny
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=752BE197E3AE405D4789F279404B
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 3. Štruktúra, diverzita a vyrovnanosť ornitocenóz mestských parkov vo Zvolene elektronický zdroj
  Pšenková Karin
  Korňan Martin (Iní) TUZLFAZMZ - Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=5405D7E2C43D9DAFBC97C9CA0676
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. Zhodnotenie priaznivého stavu žlny sivej na území NP Muránska planina elektronický zdroj
  Valent Patrik
  Lešo Peter (Iní) TUZLFAZMZ - Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri
  Zvolen, 2018
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=B9F7F187E877E39F07A42F01B411
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 5. Diverzita a početnosť drobných savců v lesních výsadbách na podzim 2015
  Čepelka Ladislav
  Zprávy lesnického výzkumu : vědecký recenzovaný časopis. Roč. 62, č. 3 (2017), s. 189-196. - Praha - Zbraslav nad Vltavou : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady, 2017
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2017: 3
  článok

  článok


 6. Ekológia a ochrana kamzíka vrchovského v Národnom parku Nízke Tatry elektronický zdroj
  Papán Enrik
  Kropil Rudolf (Iní) TUZLFAZMZ - Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=1DDC86077D8354F3A6F39AA47A7C
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 7. Prvý priamo zaznamenaný prípad predácie kolónií vodného vtáctva norkom americkým (Neovision vision) na Slovensku
  Benko Štefan
  Chudý Andrej
  Ridzoň Jozef
  Tichodroma : ornitologický časopis. Č. 28 (2016), s. 82-85. - Bratislava : Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 28
  článok

  článok


 8. Medveď hnedý
  Gogola Peter (Autor interview)
  Paule Ladislav (Účastník interview) TUZLFF - Katedra fytológie
  Les & Letokruhy : časopis o lesnom hospodárstve a spracovaní dreva. Roč. 72, č. 2 (2016), s. 5-7. - Bratislava : Lesmedium, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 2
  článok

  článok


 9. kniha

  kniha


 10. Ekológia, rozšírenie a ochrana vydry riečnej v povodí toku Varínka (okres Žilina) elektronický zdroj
  Košturiak Ľuboš
  Korňan Martin (Iní) TUZLFAZMZ - Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=093FABE64BBAAF120438FC6F11AD
  počítačový súbor

  počítačový súbor