Výsledky vyhľadávania

 1. Diverzita a početnosť drobných savců v lesních výsadbách na podzim 2015
  Čepelka Ladislav
  Zprávy lesnického výzkumu : vědecký recenzovaný časopis. Roč. 62, č. 3 (2017), s. 189-196. - Praha - Zbraslav nad Vltavou : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady, 2017
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2017: 3
  článok

  článok


 2. Ekológia a ochrana kamzíka vrchovského v Národnom parku Nízke Tatry elektronický zdroj
  Papán Enrik
  Kropil Rudolf (Iní) TUZLFAZMZ - Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=1DDC86077D8354F3A6F39AA47A7C
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 3. Prvý priamo zaznamenaný prípad predácie kolónií vodného vtáctva norkom americkým (Neovision vision) na Slovensku
  Benko Štefan
  Chudý Andrej
  Ridzoň Jozef
  Tichodroma : ornitologický časopis. Č. 28 (2016), s. 82-85. - Bratislava : Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 28
  článok

  článok


 4. Medveď hnedý
  Gogola Peter (Autor interview)
  Paule Ladislav (Účastník interview) TUZLFF - Katedra fytológie
  Les & Letokruhy : časopis o lesnom hospodárstve a spracovaní dreva. Roč. 72, č. 2 (2016), s. 5-7. - Bratislava : Lesmedium, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 2
  článok

  článok


 5. kniha

  kniha


 6. Ekológia, rozšírenie a ochrana vydry riečnej v povodí toku Varínka (okres Žilina) elektronický zdroj
  Košturiak Ľuboš
  Korňan Martin (Iní) TUZLFAZMZ - Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=093FABE64BBAAF120438FC6F11AD
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 7. Hniezdna početnosť a biotopové vzťahy holuba plúžika (Columba oenas) v západnej časti Cerovej vrchoviny (J Slovensko)
  Mojžiš Marian
  Jarčuška Benjamín
  Tichodroma : ornitologický časopis. Č. 28 (2016), s. 1-12. - Bratislava : Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 28
  článok

  článok


 8. Hniezdenie holuba hrivnáka (Columba palumbus) v Trnave
  Navrátilová Alexandra
  Trnka Alfréd
  Tichodroma : ornitologický časopis. Č. 28 (2016), s. 13-17. - Bratislava : Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 28
  článok

  článok


 9. Zhodnotenie výskytu tetrova hlucháňa vo vybraných lokalitách Slovenska elektronický zdroj
  Nikel Matúš
  Stanovský Miroslav (Iní) TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=22976&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 10. Kolik medvědů žije na Slovensku?
  Paule Ladislav TUZLFF - Katedra fytológie
  Krajmerová Diana TUZLFF - Katedra fytológie
  Svět myslivosti : měsíčník pro myslivce a přátele přírody. Roč. 17, č. 3 (2016), s. 14-17. - Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 3
  článok

  článok