Výsledky vyhľadávania

 1. Fyzikálne vlastnosti pôd pod porastmi introdukovaných drevín v Arboréte Mlyňany, Slovensko : Physical properties of soils under stands of introduced tree species in the arboretum Mlyňany, Slovensko
  Polláková Nora
  Zprávy lesnického výzkumu : vědecký recenzovaný časopis. Roč. 61, č. 3 (2016), s. 168-174. - Praha - Zbraslav nad Vltavou : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 3
  článok

  článok


 2. Going global - nový post v zahraničí
  Rosák Michael
  Duffková Zuzana
  Moderní řízení. Roč. 45, č. 6 (2010), s. 44-46. - Praha : Economia, 2010
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2010: 1-12
  článok

  článok


 3. Aklimatizácia mikropropagovaných rastlín a drevín na podmienky ex vitro
  Suchá Zuzana
  Ďurkovič Jaroslav (Iní) TUZLFF - Katedra fytológie
  Zvolen, 2008. - 44 s. : obr., obr. príl., 30 cm + 1 CD
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 4. Vývin introdukcie a jej postavenie vo vede
  Benčať František
  Introdukcia a aklimatizácia drevín v podmienkach Strednej Európy : Topoľčianky-Arborétum Mlyňany 2004. S. 40-59. - Banská Bystrica : Partner, 2004 / Benčať Tibor 1957-
  xcla - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  kniha

  kniha


 5. Život a dielo jubilanta
  Benčať Tibor TUZFETK - Katedra plánovania a tvorby krajiny
  Introdukcia a aklimatizácia drevín v podmienkach Strednej Európy : Topoľčianky-Arborétum Mlyňany 2004. S. 11-39. - Banská Bystrica : Partner, 2004 / Benčať Tibor 1957-
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 6. článok

  článok


 7. článok

  článok


 8. Podiel Arboréta Mlyňany na introdukcii a aklimatizácii drevín
  Vreštiak Pavol
  Pestovanie a ochrana cudzokrajných drevín na Slovensku : zborník referátov z konferencie s medzinárosnou účasťou, ktorá sa konala 14.5.2002-15.5.2002 v Nitre. S. 125-128. - Zvolen : Ústav ekológie lesa SAV, 2002
  xcla - ČLÁNKY
  článok

  článok


 9. Leaf/sapwood area ratios in Scots pine show acclimation across Europe
  Mencuccini Maurizio
  Bonosi Lorenzo
  Canadian journal of forest research. Vol. 31, no. 3 (2001), s. 442-456. - National Research Council of Canada : Ottawa
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2001: 3
  2001: 1-6
  kniha

  kniha


 10. kniha

  kniha