Výsledky vyhľadávania

 1. kniha

  kniha


 2. kniha

  kniha


 3. kniha

  kniha


 4. Co-condensation reaction of (alkyl)resorcinols with mathylol compounds
  Christjanson P.
  Köösel A.
  Pokroky vo výrobe a využití lepidiel v drev. priem. XI. sympózium.. (1993), s. 60-69
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 5. Oil-shale alkylresorcinols as raw for resin synthesis
  Christjanson P.
  Rocz. Akad. Rolniczej w Poznaniu - CCL, Chemiczna technologia drewna. č. 25 (1993), s. 139-142
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 6. Badania nad wykorzystaniem alkilorezorcyn do ureaktywniania termoutwardzialnych klejowych zywic fenolovych.
  Proszyk Stanisław
  Pajdosz K.
  Rocz. Akad. Rolniczej w Poznaniu-CCXLII, Chemiczna technologia drewna. č. 23 (1993), s. 75-83
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 7. Alkylresorcinols as modifiers for urea-formaldehyde resins.
  Starkopf J.a.
  Pokroky vo výrobe a využití lepidiel v drev. priem. XI. sympózium.. (1993), s. 133-137
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 8. Nové montážne lepidlo.
  Sedliačik Milan TUZDFNDV - Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
  Zborník MVK "Les, drevo, ekológia". Sekcia 5. Technológia v spracovaní dreva.. (1992), s. 8-14
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha