Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh projektu miestneho územného systému ekologickej stability pre kataster obce Skalité elektronický zdroj
  Bednáriková Denisa
  Diviaková Andrea (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioFormChild7&sid=EE347D3FB9176FA2396D607BB7F1
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. Návrh projektu Miestneho územného systému ekologickej stability pre katastre obce Bzovík a Jalšovík elektronický zdroj
  Melich Marek
  Diviaková Andrea (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=DF521320909666631573E4F290DD
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 3. Miestny územný systém ekologickej stability pre kataster obce Kremnica elektronický zdroj
  Karácsonyová Jana
  Diviaková Andrea (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2015
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=23578&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. počítačový súbor

  počítačový súbor


 5. Využitie dynamiky drevinovej vegetácie v prvkoch zelenej infraštruktúry mesta Zvolen elektronický zdroj
  Vráblová Jana
  Daniš Dušan (Iní) TUZFETK - Katedra plánovania a tvorby krajiny
  Zvolen, 2015
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=21654&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 6. Smrť zveri na cestách
  Bučko Jozef
  Rizman Ivor
  Thompson Tereza
  Poľovníctvo a rybárstvo. Roč. 66, č. 3 (2014), s. 27-29. - Bratislava : Spoločnosť 7 PLUS, 2014
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2014: 3
  2014: 1-6
  článok

  článok


 7. Identifikácia biotopov nelesnej drevinovej vegetácie v poľovnom revíri Sitno - Beluj - Prenčov elektronický zdroj
  Cibulová Slávka
  Diviaková Andrea (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2014
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=21774&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 8. Návrh projektu Miestneho územného systému ekologickej stability pre kataster obce Banská Belá elektronický zdroj
  Chovanová Mária
  Diviaková Andrea (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2014
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=21336&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 9. Návrh projektu Miestneho územného systému ekologickej stability pre kataster obce Hliník nad Hronom elektronický zdroj
  Mizeráková Gabriela
  Diviaková Andrea (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2014
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=21333&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 10. Návrh miestneho územného systému ekologickej stability pre kataster obce Prenčov elektronický zdroj
  Tyralová Veronika
  Miklós László (Iní) TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Zvolen, 2014
  xkni - KNIHY
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=21154&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor