Výsledky vyhľadávania

 1. Národný park a biosférická rezervácia Slovenský kras
  Kilík Ján
  Naše poľovníctvo : časopis pre poľovníkov, ochrancov a milovníkov prírody. Roč. 14, č. 10 (2017), s. 20-21. - Bratislava : Polpress, 2017
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2017: 10
  článok

  článok


 2. Biosférické rezervácie - cenné dedičstvo
  Fabriciusová Vladimíra
  Miňová Lucia TUZFEB - Katedra biológie a všeobecnej ekológie
  Enviromagazín : odborno-náučný časopis o životnom prostredí. Roč. 21, č. 5 (2016), s. 20-21. - Bratislava : Ministerstvo ŽP SR, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 5
  článok

  článok


 3. Socio-ekonomická analýza Biosférickej rezervácie Poľana elektronický zdroj
  Ološtiaková Eva
  Brodrechtová Yvonne (Iní) TUZLFERL - Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=25089&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. Posúdenie stavu vybraného turistického chodníka v CHKO Poľana elektronický zdroj
  Srnčíková Alžbeta
  Gallayová Zuzana (Iní) TUZFEAE - Katedra aplikovanej ekológie
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=25255&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 5. Monitoring zdravotného stavu porastov vybranej časti Biosférickej rezervácie Poľana elektronický zdroj
  Bystrianska Jana
  Pavlík Martin (Iní) TUZLFOLP - Katedra ochrany lesa a poľovníctva
  Zvolen, 2015
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=21126&crzpSigla=tuzvolen Jazyk
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 6. Poľana - biosférická rezervácia
  Fabriciusová Vladimíra TUZFEUNS - Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj
  Enviromagazín : odborno-náučný časopis o životnom prostredí. Roč. 20, č. 3 (2015), s. 32-33. - Bratislava : Ministerstvo ŽP SR, 2015
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2015: 3
  článok

  článok


 7. Bělověžský prales
  Kusolits Jan (072)
  Myslivost : časopis pro myslivce, kynology, střelce a přátele přírody. Roč. 61, č. 2 (2013), s. 34-36. - Praha : Myslivost, 2013
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2013: 2
  2013: 1-6
  článok

  článok


 8. Národný park Poloniny
  Kollár Daniel
  Krásy Slovenska : obrázkový časopis venovaný prírodným krásam a zaujímavostiam Slovenska, turistike, cestovnému ruchu, horolezectvu, jaskyniarstvu, ochrane prírody a národopisu. Roč. 89, č. 7-8 (2012), s. 10-12. - Bratislava Bratislava : Turservis : Dajama, 2012
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2012: 7-8
  2012: 1-12 + Zimná príloha
  článok

  článok


 9. Hochspannungsfreileitung und Landschaftsbild : ein methodischer Ansatz zur Bewertung der Sichtwirkung und der landschaftsästhetischen Beeinträchtigung am Beispiel der 380-kV-Leitung im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin (Brandenburg)
  Welsch Milena
  Archiv für Forstwesen und Landschaftsökologie. Bd. 46, Nr. 3 (2012), s. 97-108. - Berlin : Deutscher Landwirtschaftsverlag, 2012
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2012: Nr. 1-4
  článok

  článok


 10. Biosférické rezervácie na Slovensku IX. : zborník referátov z 9. národnej konferencie o biosférických rezerváciách Slovenska na tému "Zmeny krajiny v biosférických rezerváciách" pri príležitosti 15. výročia vyhlásenia Národného parku Poloniny-Medzinárodnej biosférickej rezervácie Východné Karpaty, konanej v Stakčíne 11.-12. októbra 2012
  Bratislava : Slovenský výbor pre Program MAB UNESCO , Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2012. - 217 s. : obr., tab., 25 cm
  xkni - KNIHY
  (3) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1