Výsledky vyhľadávania

 1. Sušenie a hydrotermická úprava nepravého jadra buka lesného (Fagus sylvatica L.) elektronický zdroj
  Bačo Matúš
  Klement Ivan (Iní) TUZDFDT - Katedra mechanickej technológie dreva
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=4941C88D1B52BB1BC8E8B3EEE7B7
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. počítačový súbor

  počítačový súbor


 3. Regenerácia lesných fytocenóz po antropogénnych a prírodných disturbanciách elektronický zdroj
  Hederová Lucia TUZLFF - Katedra fytológie
  Ujházy Karol (Školiteľ (konzultant)) TUZLFF - Katedra fytológie
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=998D604438B59F55BB8354FC0D22&seo=
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. Epigenetická variabilita fenológie buka lesného v provenienčnom pokuse elektronický zdroj
  Hrivnák Matúš TUZLFF - Katedra fytológie
  Gömöry Dušan (Školiteľ (konzultant)) TUZLFF - Katedra fytológie
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=4A2276349E30FD2CA662401768B6&seo=
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 5. Reakcia fotosystému II buka lesného (Fagus sylvatica L.) na stres z vysokej teploty elektronický zdroj
  Húdoková Hana
  Kurjak Daniel (Iní) TUZLFIOLK - Katedra integrovanej ochrany lesa a krajiny
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=C3244647CD7CB0B77D7005ABB16A
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 6. počítačový súbor

  počítačový súbor


 7. Koreňový systém buka a jeho vplyv na statickú stabilitu buka elektronický zdroj
  Palko Martin
  Kodrík Milan (Iní) TUZLFIOLK - Katedra integrovanej ochrany lesa a krajiny
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?stype=0&sid=25093AD9EB782982008D9B1EB8E1
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 8. The anatomy of beech wood in advanced stages of decay by white-rot fungus pleurotus ostreatus
  Račko Vladimír TUZDFNOD - Katedra náuky o dreve
  Mišíková Oľga TUZDFNOD - Katedra náuky o dreve
  Acta Facultatis Xylologiae Zvolen : vedecký časopis Drevárskej fakulty. Roč. 59, č. 2 (2017), s. 23-32. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2017
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2017: 2
  https://df.tuzvo.sk/sites/default/files/02-02-17_0_0_0_0_0_0.pdf
  článok

  článok


 9. počítačový súbor

  počítačový súbor


 10. Intenzifikácia umelej obnovy lesa v nepriaznivých podmienkach prostredia elektronický zdroj
  Sendecký Matúš TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Repáč Ivan (Školiteľ (konzultant)) TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Zvolen, 2017
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=85D30AFD358849054F9AB34E20A9&seo=
  počítačový súbor

  počítačový súbor