Výsledky vyhľadávania

 1. Modelling of the energy consumption needed for defrosting of the wood chips
  Delijski Nenčo S.
  Geffert Anton TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Geffertová Jarmila TUZDFCHTD - Katedra chémie a chemických technológií
  Dzurenda Ladislav TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Brezin Veselin
  Tumbarkova Natalia
  Acta Facultatis Xylologiae Zvolen : vedecký časopis Drevárskej fakulty. Roč. 59, č. 1 (2017), s. 75-84. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2017
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2017: 1
  http://www.tuzvo.sk/files/DF/fakulta_df/AFX/archive/2017/2017-1/07-01-17.pdf
  článok

  článok


 2. Potenciál kombinované obnovy lesa na kalamitních holinách nižších poloh : Potential of combined forest regeneration method ond disturbed areas at lower altitudes
  Martiník Antonín
  Dobrovolný Lumír
  Hurt Václav
  Zprávy lesnického výzkumu : vědecký recenzovaný časopis. Roč. 61, č. 2 (2016), s. 125-131. - Praha - Zbraslav nad Vltavou : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 2
  článok

  článok


 3. Vplyv rizkových faktorov na trh s drevom elektronický zdroj
  Mésárošová Michaela
  Gejdoš Miloš (Iní) TUZLFLTLM - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
  Zvolen, 2016
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=24325&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 4. Hniezdna početnosť a biotopové vzťahy holuba plúžika (Columba oenas) v západnej časti Cerovej vrchoviny (J Slovensko)
  Mojžiš Marian
  Jarčuška Benjamín
  Tichodroma : ornitologický časopis. Č. 28 (2016), s. 1-12. - Bratislava : Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 28
  článok

  článok


 5. Vyhodnocení růstu podsadeb buku lesního, smrku ztepilého a jedle bělokorě pod porosty jeřábu ptáčiho : Evaluation of the growth of european beech, norway spruce and silver fir planted under the stands of european mountain ash
  Vaněk Petr
  Mauer Oldřich
  Houšková Kateřina
  Zprávy lesnického výzkumu : vědecký recenzovaný časopis. Roč. 61, č. 1 (2016), s. 25-34. - Praha - Zbraslav nad Vltavou : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady, 2016
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2016: 1
  článok

  článok


 6. Tvorba bariérových zón buka (Fagus sylvatica L.) indukovaných poranením
  Račko Vladimír TUZDFNOD - Katedra náuky o dreve
  Mišíková Oľga TUZDFNOD - Katedra náuky o dreve
  Acta Facultatis Xylologiae Zvolen : vedecký časopis Drevárskej fakulty. Roč. 57, č. 2 (2015), s. 5-14. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2015
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2015: 2
  http://www.tuzvo.sk/files/DF/fakulta_df/AFX/archive/2015/2015-2/01-02-15.pdf
  článok

  článok


 7. Charakteristika mikrobiálneho spoločenstva pôdy v lesných porastoch buka a javora elektronický zdroj
  Šišková Daniela
  Gömöryová Erika (Iní) TUZLFPP - Katedra prírodného prostredia
  Zvolen, 2015
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0
  http://opac.crzp.sk/openURL?crzpID=23573&crzpSigla=tuzvolen
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 8. Štruktúra a objem ležiaceho mŕtveho dreva v pralesovitej časti NPR Komárnická jedlina
  Jurina Dominik
  Kunca Vladimír TUZFEAE - Katedra aplikovanej ekológie
  Acta Facultatis Forestalis Zvolen. Roč. 56, č. 1 (2014), s. 61-71
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2014: 1 + Suppl. 1
  článok

  článok


 9. počítačový súbor

  počítačový súbor


 10. počítačový súbor

  počítačový súbor