Výsledky vyhľadávania

 1. počítačový súbor

  počítačový súbor

 2. Návrh eliminácie medzi poľnohospodárskym a lesným fondom s návrhom opatrení v k. ú. Paňovce
  Adamčáková Gabriela
  Zelinka Ladislav (Iní) TUZLFLSM - Katedra lesníckych stavieb a meliorácií
  Zvolen, 2010. - 95 s. : obr., tab., graf., mp., 9 príl., 30 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
 3. Zhodnotenie a návrh delimitácie medzi poľnohospodárskym a lesným pozemkom v západnej časti LHC Očová
  Gatial Tomáš
  Zelinka Ladislav (Iní) TUZLFLSM - Katedra lesníckych stavieb a meliorácií
  Zvolen, 2009. - 58 s. : obr., tab., mp., 2 príl., 30 cm + 1 CD
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
 4. Návrh delimitácie medzi poľnohospodárskym a lesným pozemkom v juhovýchodnej časti LHC Čadca
  Heglas Peter
  Zelinka Ladislav (Iní) TUZLFLSM - Katedra lesníckych stavieb a meliorácií
  Zvolen, 2009. - 87 s. : obr., tab., 4 príl., 30 cm + 1 CD
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
 5. Návrh delimitácie medzi poľnohospodárskym a lesným pozemkom a zmeny využívania vo východnej časti LHC Čadca
  Jedinák Peter
  Zelinka Ladislav (Iní) TUZLFLSM - Katedra lesníckych stavieb a meliorácií
  Zvolen, 2009. - 84 s. : obr., tab., mp., 2 príl., 30 cm + 1 CD
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
 6. Zhodnotenie a návrh delimitácie medzi poľnohospodárskym a lesným pozemkom vo východnej časti LHC Očová
  Kováč Marek
  Zelinka Ladislav (Iní) TUZLFLSM - Katedra lesníckych stavieb a meliorácií
  Zvolen, 2009. - 67 s. : obr., tab., 4 príl., 30 cm + 1 CD
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
 7. Zhodnotenie a návrh delimitácie medzi poľnohospodárskym a lesným pozemkom časti LHC Ladzany
  Rondík Ivan
  Zelinka Ladislav (Iní) TUZLFLSM - Katedra lesníckych stavieb a meliorácií
  Zvolen, 2009. - 71 s. : obr., tab., mp., 5 príl., 30 cm + 1 CD, 1 príl. pod páskou
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
 8. Posúdenie a návrh delimitácie medzi poľnohospodárskym fondom a lesným pozemkom v oblasti OZ Považská Bystrica, LS Dohňany
  Fodrek Lukáš
  Zelinka Ladislav (Iní) TUZLFLSM - Katedra lesníckych stavieb a meliorácií
  Zvolen, 2008. - 65 s. : far. obr., tab., mp., 7 príl., 1 CD
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
 9. Hodnotenie krajinného obrazu obce Hradište a návrh krajinárskych úprav
  Mašlániová Miriam
  Jančura Peter (Iní) TUZFETK - Katedra plánovania a tvorby krajiny
  Zvolen, 2007. - 71 s. : obr., tab., graf., mp., 30 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1